આભાર સહ નિવેદન

મારા આ બ્લોક માં મુકવામાં આવેલ માહિતી સંકલિત છે જે માટે મારા તમામ કર્મયોગી શિક્ષકો અને શિક્ષણ ને સરળ તથા સર્વલક્ષી બનાવવા મહેનત કરતા તમામ ને તે માટે સહ હર્દય થી આભાર. આ બ્લોક માં મને ગમેલ અને ઉપયોગી લાગેલ માહિતી નો સંગ્રહ કરેલ છે .જેથી એંક જ સ્થળે સરળતાથી મીહતી મેળવી શકાય.॥

Monday, June 26, 2017

Nibandh

*💥धोरण 5 थी 8 निंबध लेखन मासवार ना आयोजन प्रमाणे*
*▪डायरेक्ट लखावी सकाय*

*▪धोरण 5 सेम -1*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-5-gujarati-subject-detail-wise-essay.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*▪धोरण 5 सेम -2*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-5-gujarati-subject-detail-wise.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*▪धोरण 6 गुजराती निंबध*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-6-gujarati-essay.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*▪धोरण 7 गुजराती निंबध*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-7-gujarati-essay.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*▪धोरण 8 गुजराती निंबध*
http://edunewsguru.blogspot.in/2017/06/std-8-gujarati-essay.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*वधु विगत माटे 9725046196 तमारा ग्रुप मा जोड़ो*

Friday, June 23, 2017

Aabhays karam

*ऐक्सल फाइल- धोरण -5-8 प्रथमसत्र मासवार फाळवणी*
*एकवार डाउनलोड करो कायम माटे उपयोगी*
⬇⬇
*धोरण-8 मासवार फाळवणी ऐक्सल फाइल डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-8-first-semester-masvar.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-7 मासवार फाळवणी ऐक्सल फाइल डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-7-first-semester-masvar.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-6 मासवार फाळवणी ऐक्सल फाइल डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-6-first-semester-masvar.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-6-8 मासवार फाळवणी त्रणेय धोरण एक ज ऐक्सल फाइल मा डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-6-7-8-first-semester-masvar.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-5 प्रथमसत्र तथा द्वितीयसत्र मासवार फाळवणी ऐक्सल फाइल डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/standard-5-first-and-second-semester.html?m=1
⬇⬇
*सातमा पगार पंच ना लाभ नी आशा बंधाइ- आंदोलन माटे शिक्षकों तैयार छे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/satama-pagar-panch-na-labh-babat-news_23.html?m=1
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*दैनिक नोंध माटे उपयोगी*
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*दैनिक नोंध लखवा माटे खास -धोरण -7 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी प्रथम सत्र नु मासवार मुद्दासर नु वार्षिक आयोजन.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/07/std-7-vignan-and-technology-first_7.html?m=1
⬇ ⬇ 
*दैनिक नोंध लखवा माटे खास -धोरण -7 गणित प्रथम सत्र नु मासवार मुद्दासर नु वार्षिक आयोजन.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/07/std-7-ganit-first-semester-all-units.html?m=1
⬇ ⬇ 
*दैनिक नोंध लखवा माटे खास -धोरण -6 गणित प्रथम सत्र नु मासवार मुद्दासर नु वार्षिक आयोजन.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/07/std-6-ganit-first-semester-all-units.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -6 -7 - 8 हिंदी विषय जून जुलाई नु आयोजन - दैनिक नोंध लखवा मा उपयोगी.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/06/std-6-7-8-hindi-june-july-month.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -6 -7- 8 अंग्रेजी विषय जून जुलाई नु आयोजन - दैनिक नोंध लखवा मा उपयोगी.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/06/std-6-8-english-june-july-month.html?m=1

Wednesday, June 21, 2017

Yog

🔴🇾 🇴 🇬
    🇸 🇵 🇪 🇨 🇮 🇦 🇱🔴
*🔯વર્લ્ડ યોગ બુક યોગ ની સંપૂર્ણ માહિતી*
*🔯પ્રાર્થના ,ચાલન ક્રિયા*
*🔯ડોકની ક્રિયા ,સ્કંધ ચાલન ક્રિયા*
*🔯ધડને ફેરવવાની ક્રિયા, ઘૂંટણ ચાલન ક્રિયા*
*🔯યોગાસન, ઊભા ઊભાના આસનો*
*🔯તાડાસન ,વ્રુક્ષાસનપાદ  ,હસ્તાસન*
*🔯અર્ધ ચક્રાસન, ત્રિકોણાસન ,*
બેસીને કરવાના આસનો
*🔯ભદ્રાસન ,વજ્રાસન ,અર્ધ ઉષ્ટ્રાસન*
ઉષ્ટ્રાસન ,શશાંકાસન ,ઉતાન મંડુકાસન ,વક્રાસન*
પેટ પરના આસનો
*🔯મકરાસન ,ભુજંગાસન ,સલભાસન*
*🔯પીઠ પરના આસનો*
*🔯સેતુ બંધાસન ,ઉતાન પાદ આસન*
*🔯અર્ધ હલાસન*
*🔯પવન મુક્તાસન ,શવાસન,કપાલભાતી*
પ્રાણાયામ*
*🔯અનુલોમ-વિલોમ પ્રાણાયામ ,શીતલી પ્રાણાયામ*
*🔯ભ્રામરી પ્રાણાયામ ,ભ્રામરી ,ધ્યાન ,સંકલ્પ
*🔯પ્રાર્થના*

*🔯21 મી જૂન યોગ દિવસ ના રોજ માટે ઉપયોગી આયોજન ફાઈલ*

*🔯21 મી જૂન યોગ દિવસ ના માટે ઉપયોગી અહેવાલ વર્ડ ફાઈલમાં*

*🔯યોગ માટે ઉપયોગી વીડિયો*

*🔯યોગ દિવસનું મહત્વ*

*🔯યોગ દિવસનો તૈયાર અહેવાલ*

*🔯સૂર્યનમસ્કાર કરવાની રીત ચિત્ર સાથે ની બુક*

*🔯યોગ સમયે વગાડવાનું સંગીત*
http://www.gkeduinfo.com/2017/06/all-yog-day-materials-one-click.html
*🙏🏼SHARE UR ALL GROUPS🙏🏼*

Monday, June 19, 2017

Tet

📢 🇹 🇪 🇦 🇨 🇭 🇪 🇷
                         🇧 🇭 🇦 🇷 🇹 🇮

*👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫  शिक्षक बनवा इच्छता माटे C-TET जुलाई 2017  ऑफीशियल नोटिफिकेशन जाहेर*
👉🏽 *ऑन लाइन फॉर्म्स:-* 2/6/2017
👉🏽 *अंतिम तारीख:-* 23/6/2017
👉🏽 *होल टिकिट तारीख:* 10/7/2017
👉🏽 *परीक्षा तारीख:-* 23/7/2017
*📢 ऑफिसियल नोटिफिकेशन और ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करे*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/c-tet-exam-notification-july-2017.html?m=1

🇯 🇮 🇴 -- 4⃣🇬
🇸 🇲 🇦 🇷 🇹 🇵 🇭 🇴 🇳 🇪
*📲 આવી ગયો છે રિલાયન્સ જિયોનો નવો 4G ફોન,*
*😳 કિંમત માનવામાં ન આવે એટલી બધી ઓછી*
*📢 રિલાયન્સ જિયો શરૂઆતમાં સબસિડી આપીને મોબાઈલનું વેચાણ કરશે*
👉🏽http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/aavi-gayo-chhe-reliance-jio-no-4g.html?m=1
⚠ 🇬 🇺 🇯 🇦 🇷 🇦 🇹 🇮
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે ગુજરાતી વ્યાકરણની લેટેસ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 633 KB*
*📚 Pages :- 320*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/gujarati-most-usefull-grammar-book.html?m=1
⚠ 🇭 🇮 🇳 🇩 🇮
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે હિન્દી વ્યાકરણની લેટેસ્ટ બુક  ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 685 KB*
*📚 Pages :- 250*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/hindi-most-usefull-grammar-book.html?m=1
⚠ 🇪 🇳 🇬 🇱 🇮 🇸 🇭
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે અંગ્રેજી વ્યાકરણની લેટેસ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 769 KB*
*📚 Pages :- 62*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/english-most-usefull-grammar-book.html?m=1
⚠ 🇲 🇦 🇹 🇭 🇸
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે ગણિતની લેટેસ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 3.7 MB*
*📚 Pages :- 260 (Gujarati)*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/superb-maths-book-size-37-mb.html?m=1
⚠ 🇪 🇨 🇴 🇳 🇴 🇲 🇮 🇨
*📚👌🏽 ટેટ 1 & ટેટ 2 માટે અર્થશાસ્ત્રની લેટેસ્ટ બુક ડાઉનલોડ કરો*
*⚠ Size :- Only 1 MB*
*📚 Pages :- 93*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/economic-book-in-gujarati-93-pages-1-mb.html?m=1
*📢 🇲 🇦 🇾  --  2⃣0⃣1⃣7⃣*
*✳🇲 🇪 🇬 🇦 -- 🇧 🇴 🇴 🇰✳*
*📢 भारत नी सौथी लोकप्रिय "ई-द्रष्टि" मेगेजिन नी "May 2017" नी करंट अफेर्स बुक प्रकाशीत थई गई छे*
*❇ जे तमने TET 1, TET 2, GPSC, UPSC, क्लर्क परीक्षा, बैंक परीक्षा, रेलवे परीक्षा माटे खुब उपयोगी थसे*
*🚸 इंडिया लेवल नी तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा ओ माटे खुब ज उपयोगी बुक*
*⚠ Size :- Only 3 MB*
*📲 डाउनलोड करवा नीचे नी लिंक Google Chrome मां ओपन करो*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/e-dristi-monthly-current-affairs-book.html?m=1
*📢 🇦 🇵 🇷 🇮 🇱 --  2⃣0⃣1⃣7⃣*
*✳🇲 🇪 🇬 🇦 -- 🇧 🇴 🇴 🇰✳*
*⚠ Size :- Only 3 MB*
*📲 डाउनलोड करवा नीचे नी लिंक Google Chrome मां ओपन करो*
👉🏽http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/e-dristi-mega-material-april.html?m=1
*🇵 🇴 🇱 🇮 🇨 🇪-🇧 🇭 🇦 🇷 🇦 🇹 🇮*
*1⃣1⃣0⃣0⃣0⃣--🇷 🇪 🇱 🇦 🇹 🇪 🇩*
*👮🏽 ગુજરાત સરકાર ઓગષ્ટ 2018 સુધીમાં 11,000 પોલીસની જગ્યાઓ ભરશે*
*🏛 સુપ્રિમ કોર્ટે 11,000 પોલીસની ભરતી કરવા માટે સમય મર્યાદા લંબાવી આપી છે.*
*⤵ વિસ્તારથી વાંચવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો*
👉🏽 http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/police-bharti-upcoming-11000-gujarat.html?m=1
*🎓GMERS Medical College and Hospital ગાંધીનગર માં અલગ અલગ પોસ્ટ પર ભરતી*
*🔶ટોટલ જગ્યા:33*
*🔶જગ્યા નું નામ*
*🔹STAF NURSE*
*🔹DATA ENTRY OPERATOR*
*🔹ACCOUTANT*
*OFFICE ASSISTANT Etc...*
*🔶વધુ માહિતી માટે નીચે ની લીંક ચેક કરો*
👇👇👇👇👇
http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/gmers-medical-college-and-hospital.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹   🇪   🇦   🇨   🇭   🇪   🇷
   🇯   🇴   🇧
*🎓સામાજિક સુરક્ષા નિયામક, ગાંધીનગર શ્રીમતી કે.કે સરકાર સરકારી બહેરા મૌન વિવિધ શિક્ષક પોસ્ટ માટે ભરતી*
*🔶Posts Name*
*▪Language Teacher*
*▪Assistant Teacher*
*▪Industry Teacher*
*🔶પગાર : 3500/-*

*🔶વધુ માહિતી માટે નીચે ની લીંક ચેક કરો*
👇👇👇👇
http://www.marugujaratupdates.com/2017/06/director-of-social-security-gandhinagar.html?m=1
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Sunday, June 18, 2017

Nari


_*નિતા આહિર*_ { _*નેહ*_ }…

_કોઇ સ્ત્રી દસ માણસની હાજરીમાં કોઇ વ્યકિત સાથે વાત કરે તો સમાજ વાતો કરે ,_

_જો એ એકાંતમાં વાત કરે તો પણ સમાજ વાતો કરે ,_

_એ કોઇ સાથે ઉભા રહીને વાત કરે કે કયાંક બેસીને વાત કરશે, તોય સમાજ વાતો કરશે ,_

_એ FB કે WApp વાપરશે તો લોકોની નજરમાં ખરાબ ગણાશે, છતાં પસંદગીની વાત આવે ત્યારે મેચ્યોર જ જોઇએ ,_

_સ્ત્રી મૌન રહે તો એ ખોટી સાબિત ગણાય , ને સત્ય રજુ કરે તો એમ કહેવાય કે સાબિત એ લોકોને કરવું પડે જે ખોટા હોય ,_

_જો એ તૈયાર થઇને જાય તો એને અધિરી કહેવાય અને ન તૈયાર થઈને જાય તો ફુવડ કહેવાય ,_

_સવાલ કરવાનો એને હક નથી પણ જવાબ આપવો એ એની ફરજ છે, સમાધાન કરવું એ એને હક્ક નથી પણ સ્વીકારી લેવું એ એની ફરજ છે ,_

_નીચું જોઈને ચાલે, તો કંઇક ખોટું કર્યું એમ સમજે ને ઉંચું જોઇને ચાલવા પર અભિમાની કહેશે સમાજ ,_

_એ ઉંબરો ઓળંગે તો સમાજ વાતો કરે ને ઉંમર ઓળંગી જાય તો પણ સમાજ વાતો કરે ,_

_સ્ત્રી વિશે વાતો કર્યા સિવાય સમાજને બીજું કોઇ કામ જ નથી ,_

_*એટલે સમાજનો વિચાર છોડીને જીવી લેવું...*_

_*Send to all women*_ 👍🏻‪

Tet

🇹 🇪 🇹 📚📚
🇲 🇦 🇹 🇪 🇷 🇮 🇦 🇱

🔰 *મીત્રો થોડા સમયમા મા TET પરીક્ષા લેવાશે. ધોરણ 1 થી 8 નુ વિષય વસ્તુ તૈયાર કરવા માટે પાઠ્યપુસ્તકો વાંચવા માટે ખૂબ જ ઓછો સમય છે.*

👌 તેના માટે શિક્ષક ગ્રુપ ના શ્રી હિરેનભાઇ પટેલ તરફથી ધોરણ 1 થી 8 ના તમામ વિષય ની બન્ને સેમેસ્ટર ના તમામ અગત્યના મુદ્દાઓનું સંકલન કરીIMP નોટસ તૈયાર કરવામા આવેલ છે. જેનો અભ્યાસ કરવાથી TET પરીક્ષામા 100% ફાયદો થશે.

✅ *તમામ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા લીંક Google chrome મા ખોલો*

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 સામાજીક વિજ્ઞાન*
👉 https://goo.gl/Wq4nLV

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી*
👉 https://goo.gl/RJsibK

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 ગણિત*
👉 https://goo.gl/dzaLJJ

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 ગુજરાતી*
👉 https://goo.gl/gDFMUZ

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 હિન્દી*
👉 https://goo.gl/dNtYdK

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 સંસ્કૃત*
👉 https://goo.gl/DTgQJK

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 અંગ્રેજી*
👉🏼https://goo.gl/F94Gcy

🔹 *ધોરણ 1 થી 5 ની અગત્યની નોટસ*
👉 https://goo.gl/EUB23e
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹 🇪 🇹 2⃣
      🇲 🇴 🇩 🇪 🇱
                🇵 🇦 🇵 🇪 🇷 1⃣3⃣
*📚💥ટેટ 2 પરિક્ષા માટે ઉપયોગી મોડેલ પેપર નં 13  ડાઊનલોડ કરો 75 માર્ક્સ BY A.K.PARMAR (પાર્ટ 1)*
👉🏼  https://goo.gl/mK7zBA
🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳🕳
💥 *​TET-2 Model paper 11(ભાષા) ​*
*​TET-2 Exam Model Paper No.10 By Shikshanjagat as Per syllabus - Total 75 Marks(Part-2) Paper​*
👉https://goo.gl/oQxFzM
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*📘📙ટેટ 2 માટે સ્પેશ્યલ અંગ્રેજી ગ્રામર,*

*📚📚 સામાન્યજ્ઞાન અંગ્રેજી વ્યાકરણ પરિચય ભાગ ડાઉનલોડ કરો.*
👌🏻https://goo.gl/JhWrGz
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎹🎤🇲 🇴 🇸 🇹 👉🏿🇮 🇲 🇵
🇶 🇺 🇪 ➖🇵 🇦 🇷 🇹👉🏿 2⃣
*📒📕દરેક સ્પર્ઘાત્મક પરીક્ષા મા પુછાયેલ તેમજ વારંવાર પુછાતા Most Imp પ્રશ્નો નુ સંકલન ભાગ 2 બાય IMP GK GURU*
✍🏽https://goo.gl/PgawW6
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🎤🎹🇬 🇰👉🏿 🇲 🇵 3⃣
        🇵 🇦 🇷 🇹 9⃣
*🎤📕📒ટેટ 2 પરીક્ષા માટે જનરલ નોલેજ મોસ્ટ IMP પ્રશ્ન જવાબ MP3 પાર્ટ 9⃣ બાય GK GURU*
✍🏽https://goo.gl/vh2Z2Y

➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📚 ટેટની પરીક્ષાની તૈયારી કરતા મિત્રો અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે અમારો આ નંબર 7600780780 ને તમારા ગ્રુપમાં એડ કરો.

Friday, June 16, 2017

Nibandh

*प्राथमिक शाळाओ मां प्रार्थनासभा बाद नियमित राष्ट्रगीत नु गान करवा बाबत परिपत्र तारीख - 16-6-2017.* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/prathmik-shalao-ma-prarthana-sabha-baad.html?m=1
⬇⬇
*CRC भर्ती चोथो राउंड जाहेर- 1201 थी 1600 सुधीना मेरिट नम्बर वाळा उमीदवारोने बोलावाया* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/ssa-crc-brc-4th-round-2162017.html?m=1
⬇⬇
*सतत गेर हाजर बाळको ना नाम कमी करवा बाबत मेहसाणा नो परिपत्र* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/mehsana-satat-ger-hajar-balko-na-nam.html?m=1
⬇⬇
*गणित नी रमत - धारेली संख्या जाणो* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2015/07/maja-ni-ramat-dhareli-sankhya-jano.html
⬇⬇
*धोरण -6-8 ना गुजराती विषय ना निबंध लेखन जेने कम्प्यूटर पर बतावी सरळ रीते समजावी के लेखन करावी शकाय ते माटे मेहुलभाइ द्वारा निर्माण करेल छे*
⬇⬇
*धोरण -6 ना गुजराती विषय ना निबंध टोटल पेज -13.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/std-6-nibandh-lekhan-by-mehulbhai.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -7 ना गुजराती विषय ना निबंध टोटल पेज -12.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/std-7-nibandh-lekhan-by-mehulbhai.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -8 ना गुजराती विषय ना निबंध टोटल पेज -10.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/std-8-nibandh-lekhan-by-mehulbhai.html?m=1

Tuesday, June 13, 2017

Smruti dhara

*💥Breaking News:-NEET 2017 OMR शीट जाहेर*

*♨♨नीचे आपेल लींक परथी तमारी OMR शीट डाउनलोड करो*

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/06/neet-2017-omr-sheets-released-answer.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💥7⃣🇹 🇭   🇵 🇦 🇾 🇳 🇪 🇼 🇸

*💥✨सातमा पगार पंच ना अमल बाद उभी थयेल स्थिति मा राज्य सरकारें लीधो निर्णय*

*💐🏆इजाफा नी तारीख थी पगार बांधणी नो विकल्प अपाशे*

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/06/7th-pay-rajy-sarkare-lidho-nirnay-ijafa.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*🔴🌀GOVERNMENT SECONDARY SIKSHAN SAHAYAK BHARTI WAITING ROUND DATE 13/06/2017 NA ROJ DISTRICT WISE & CATEGORY WISE OFFICIAL VACANCY LIST*

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/06/secondary-sikshan-sahayak-bharti.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📮 *पीटीसी द्वितीय वर्ष  D.El.Ed - SECOND YEAR 2017 परिक्षा परिणाम डीक्लेर बाय राज्य परिक्षा बोर्ड.*

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/06/deled-second-year-2017-examination.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥अरवल्ली - वध-घट बदली केम्प बाबत लेटेस्ट परिपत्र तारीख - 12/6/17...!*

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/06/aravlli-vadh-ghat-badali-camp-babat.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥गीर सोमनाथ - वध-घट बदली केम्प बाबत लेटेस्ट परिपत्र तारीख - 12/6/17...!*

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/06/gir-somnath-vadh-ghat-badali-camp-babat.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📮 *પરિપત્ર: સ્મૃતિધારા - ૨૦૧૭ ના સુચારુ આયોજન, અમલીકરણ બાબતનો પંચમહાલ dpeo નો પરિપત્ર.*

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/06/smurtidhara-2017-karulykram-na-sucharu.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  🇹 🇪 🇸 🇹
*💥👌🏽સ્મૃતિધારા અંતર્ગત લેવાના થતા ધોરણ -2 થી 8 ના પ્રિ-ટેસ્ટ પેપર  અને મૂલ્યાંકન શીટ એક્ષલ ફાઈલમાં ડાઉનલોડ કરો.*

👉🏽ટેસ્ટ તરીકે લેવા માટે પણ ઉપયોગી પ્રજ્ઞા અને નોનપ્રજ્ઞા

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/06/smruti-dhara-panchmahal-pre-test-paper.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔥📢 *How To Fill Online Submission of FATCA Self-Certification Video*

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/06/how-to-fill-online-submission-of-fatca.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*👉🏾તમામ શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે +919898418858 નંબર ને તમારા Whatsapp ગ્રુપમાં એડ કરો*
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*👏🏿Stay Connected www.EduMasti.in .*

Thursday, June 8, 2017

Tet 2

📕 *टेट-2 मोडेल पेपर नं-1 बाय शिक्षणजगत* 📕

🔸  *આવનારી TET-2 પરીક્ષા માટેનું મોડેલ પેપર નંબર .1 કે જે સિલેબસ મુજબ તૈયાર કરેલ છે. ખાસ ડાઉનલોડ કરી લેજો પરીક્ષાની તૈયારીમાં ખૂબ કામ આવશે.*
🔸 *અમે પરીક્ષા સુધી દરરોજ વિષયવાર એક પેપર મૂકીશું. માટે રોજેરોજ અમારી વેબસાઈટની મુલાકાત લેતા રહેશો..*
👉http://www.kjparmar.in/2017/06/tet-2-exam-model-paper-no1general-by.html

🇹 🇪 🇹
🇸 🇵 🇪 🇨 🇮 🇦 🇱
💥 *ટેટ - 1, ટેટ -2 અગત્યનું સ્ટડી મટિરિયલ* 💥
📘📙 *કલ્પેશભાઈ ભાવસાર દ્વારા બનાવેલ ગુજરાતી ગ્રામરની વિશેષ બુક ટેટ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી.*
*मस्ट डाउनलोड.*
http://www.kjparmar.in/2017/06/gujarati-grammar-best-e-book-by.html

*👨🏽‍🎨ब्रेकिंग न्यूज:- गुजरात फारेस्ट ना 5 मांं राउन्ड ना कॉल लेटर जाहेर.*
*🔅कॉल लेटर नीचे नी लिंक थी डाऊनलोड थशे. डाऊनलोड करी चेक करो तमारु स्थल अने समय.*
http://www.kjparmar.in/2017/06/forest-department-beat-guard-5th-round.html

📮 *आजना तमाम शैक्षणिक समाचार  तारीख:-08/06/2017.*
http://www.kjparmar.in/2017/06/educational-news-updates-date-08062017.html

🗞 *वांचो आज ना तमाम गुजराती न्यूज पेपर्स तमारा मोबाइल मां.*
​🔴⏩ संदेश​
​🔵⏩ दिव्य भास्कर​
​🔵⏩ गुजरात समाचार
​🔴⏩ नव गुजरात समय
http://www.kjparmar.in/2017/06/read-all-gujarati-newspapers-date_8.html

🇴 🇱 🇩 🇵 🇦 🇵 🇪 🇷
*₮ E ₮ 2 *
📟 *મીત્રો TET  ની 2 પરીક્ષા ટુંક સમયમા લેવાશે ત્યારે અગાઉથી આ પરીક્ષાઓની સંપૂર્ણ તૈયારી કરી શકો તે માટે TET 2 પરીક્ષાના અગાઉના વર્ષોમા મા લેવાયેલ જૂના પેપરો અને તેની આન્સર કી મૂકેલ છે.*

👨‍🏫 *આ પેપરો નો અભ્યાસ કરવાથી આપને કેટલી તૈયારી કરવી અને કઇ રીતે તૈયારી કરવી તેનો આઇડીયા આવી જશે.*

✅ *આ તમામ પેપરો ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક Google chrome મા ખોલો.*

📙 *TET-2 પરીક્ષાના વર્ષ 2012 ના તમામ વિષયના પેપરો અને આન્સર કી*
👉 https://goo.gl/aKn6lK

📘 *TET-2 પરીક્ષાના વર્ષ 2013ના તમામ વિષયના પેપરો અને આન્સર કી*
👉 https://goo.gl/BTf7y9

📕 *TET-2 પરીક્ષાના વર્ષ 2014 ના તમામ વિષયના પેપરો અને આન્સર કી*
👉 https://goo.gl/fdUshD

📗 *TET-2 પરીક્ષાના વર્ષ 2015 ના તમામ વિષયના પેપરો અને આન્સર કી*
👉 https://goo.gl/3HPQuc

📚📚 *TET અને TAT  પરીક્ષાના સંપૂર્ણ મટીરીયલ માટે*
👉 https://goo.gl/MRlAfE
💐💐💐💐💐💐💐💐💐
TET HTAT પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમારા મીત્રોને શેર કરો.
👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫

*ટેટ એચ.ટાટ. પરીક્ષાની તૈયારી માટે Whatsapp no. 7016854648 તમારા ગ્રુપમા એડ કરો.*

Aabhyaskaram

*धोरण -1-8 मासवार फाळवणी- जरूर होय तेमने माटे*
⬇ ⬇
*धोरण -1 प्रग्ना तथा नोन प्रग्ना* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/08/std-1-masvar-falvani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण -2 प्रग्ना तथा नोन प्रग्ना* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/08/std-2-masvar-falvani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण -3 प्रग्ना तथा नोन प्रग्ना* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/08/std-3-masvar-falvani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण -4 प्रग्ना तथा नोन प्रग्ना* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/08/std-4-masvar-falvani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण -5 प्रग्ना तथा नोन प्रग्ना* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/08/std-5-masvar-falvani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण -6 प्रथम तथा द्वितीय सत्र माटे* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/08/std-6-masvar-falvani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण -7  प्रथम तथा द्वितीय सत्र माटे* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/08/std-7-masvar-falvani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण -8 प्रथम तथा द्वितीय सत्र माटे* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/08/std-8-masvar-falvani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण -6-8 गुजराती विषय नी फाळवणी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/std-6-8-gujarati-masvar-abhyasakram.html
⬇ ⬇
*धोरण -6-8 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी विषय नी फाळवणी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/std-6-8-vignan-technology-masvar.html
⬇ ⬇
*धोरण -3-5 आसपास विषय नी फाळवणी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/std-3-5-aas-pas-masvar-abhyasakram.html
⬇ ⬇
*धोरण -5-8 हिन्दी विषय नी फाळवणी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/std-5-8-hindi-masvar-abhyasakram-falvni.html
⬇ ⬇
*धोरण -6-8 सामाजिक विज्ञान विषय नी फाळवणी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/std-6-8-social-science-masvar.html
⬇ ⬇
*धोरण -6-8 गणित विषय नी फाळवणी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/std-6-8-ganit-masvar-abhyasakram-falvni.html
⬇ ⬇
*धोरण -1-8 वार्षिक अभ्यासक्रम नी फाळवणी- शा.शि* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/std-1-8-varshik-abhyasakram-sha-shi.html
⬇ ⬇
*धोरण -6-8 संस्कृत विषय नी फाळवणी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/std-6-8-sanskrit-masvar-abhyasakram.html
⬇ ⬇
*धोरण -1-8 संगीत विषय नी फाळवणी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/std-1-8-sangit-nu-masvar-aayojan.html
⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇
*समय पत्रक धोरण 1 थी 4. (प्रथम सत्र & द्वितीय सत्र नियम मुजब अलग अलग)* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/06/std-1-4-time-table.html?m=1
⬇ ⬇
*प्रग्ना अभिगम समय पत्रक धोरण -1-4.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/pragna-abhigam-mate-samay-patrak-std-1-4.html?m=1
⬇ ⬇
*समय पत्रक धोरण 5 थी 8.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/06/std-5-8-time-table.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण- 6-8 निबंध लेखन आयोजन* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/essay-aayojan-std-678.html
⬇ ⬇
*धोरण- 1-4 मासवार फाळवणी तमाम विषय* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/06/std-1-4-falavani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण- 5 मासवार फाळवणी तमाम विषय* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/06/std-5-falavani.html?m=1
⬇ ⬇
*धोरण -1-5 प्रग्ना माइल स्टोन आयोजन* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/10/pragna-std-1-4-std-3-5-milestone-pura.html
⬇⬇
*धोरण -1 थी 8 ना तमाम विषय ना हेतु एक ज पीडीएफ फाइल मां डाउनलोड करो. साइज फक्त -122 KB. थेंक्स - हसमुखभाइ* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/10/hetu-std-1-8-all-subject-mate-upayogi.html?m=1
⬇⬇
*जरूर होय तेमने मोकलो*

Tet 2

📕 *टेट-2 मोडेल पेपर नं-1 बाय शिक्षणजगत* 📕

🔸  *આવનારી TET-2 પરીક્ષા માટેનું મોડેલ પેપર નંબર .1 કે જે સિલેબસ મુજબ તૈયાર કરેલ છે. ખાસ ડાઉનલોડ કરી લેજો પરીક્ષાની તૈયારીમાં ખૂબ કામ આવશે.*
🔸 *અમે પરીક્ષા સુધી દરરોજ વિષયવાર એક પેપર મૂકીશું. માટે રોજેરોજ અમારી વેબસાઈટની મુલાકાત લેતા રહેશો..*
👉http://www.kjparmar.in/2017/06/tet-2-exam-model-paper-no1general-by.html

🇹 🇪 🇹
🇸 🇵 🇪 🇨 🇮 🇦 🇱
💥 *ટેટ - 1, ટેટ -2 અગત્યનું સ્ટડી મટિરિયલ* 💥
📘📙 *કલ્પેશભાઈ ભાવસાર દ્વારા બનાવેલ ગુજરાતી ગ્રામરની વિશેષ બુક ટેટ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી.*
*मस्ट डाउनलोड.*
http://www.kjparmar.in/2017/06/gujarati-grammar-best-e-book-by.html

*👨🏽‍🎨ब्रेकिंग न्यूज:- गुजरात फारेस्ट ना 5 मांं राउन्ड ना कॉल लेटर जाहेर.*
*🔅कॉल लेटर नीचे नी लिंक थी डाऊनलोड थशे. डाऊनलोड करी चेक करो तमारु स्थल अने समय.*
http://www.kjparmar.in/2017/06/forest-department-beat-guard-5th-round.html

📮 *आजना तमाम शैक्षणिक समाचार  तारीख:-08/06/2017.*
http://www.kjparmar.in/2017/06/educational-news-updates-date-08062017.html

🗞 *वांचो आज ना तमाम गुजराती न्यूज पेपर्स तमारा मोबाइल मां.*
​🔴⏩ संदेश​
​🔵⏩ दिव्य भास्कर​
​🔵⏩ गुजरात समाचार
​🔴⏩ नव गुजरात समय
http://www.kjparmar.in/2017/06/read-all-gujarati-newspapers-date_8.html

🇴 🇱 🇩 🇵 🇦 🇵 🇪 🇷
*₮ E ₮ 2 *
📟 *મીત્રો TET  ની 2 પરીક્ષા ટુંક સમયમા લેવાશે ત્યારે અગાઉથી આ પરીક્ષાઓની સંપૂર્ણ તૈયારી કરી શકો તે માટે TET 2 પરીક્ષાના અગાઉના વર્ષોમા મા લેવાયેલ જૂના પેપરો અને તેની આન્સર કી મૂકેલ છે.*

👨‍🏫 *આ પેપરો નો અભ્યાસ કરવાથી આપને કેટલી તૈયારી કરવી અને કઇ રીતે તૈયારી કરવી તેનો આઇડીયા આવી જશે.*

✅ *આ તમામ પેપરો ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લીંક Google chrome મા ખોલો.*

📙 *TET-2 પરીક્ષાના વર્ષ 2012 ના તમામ વિષયના પેપરો અને આન્સર કી*
👉 https://goo.gl/aKn6lK

📘 *TET-2 પરીક્ષાના વર્ષ 2013ના તમામ વિષયના પેપરો અને આન્સર કી*
👉 https://goo.gl/BTf7y9

📕 *TET-2 પરીક્ષાના વર્ષ 2014 ના તમામ વિષયના પેપરો અને આન્સર કી*
👉 https://goo.gl/fdUshD

📗 *TET-2 પરીક્ષાના વર્ષ 2015 ના તમામ વિષયના પેપરો અને આન્સર કી*
👉 https://goo.gl/3HPQuc

📚📚 *TET અને TAT  પરીક્ષાના સંપૂર્ણ મટીરીયલ માટે*
👉 https://goo.gl/MRlAfE
💐💐💐💐💐💐💐💐💐
TET HTAT પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમારા મીત્રોને શેર કરો.
👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫👨‍🏫

*ટેટ એચ.ટાટ. પરીક્ષાની તૈયારી માટે Whatsapp no. 7016854648 તમારા ગ્રુપમા એડ કરો.*

Rangpurani

🇧 🇦 🇱 🇲 🇪 🇱 🇴
                   &
🇺 🇸 🇪 🇫 🇺 🇱
         🇫 🇴 🇷   
🇵 🇷 🇦 🇬 🇳 🇦
💥👉 *Balmela mate Rangpurti Material* 👈💥

🔗      Balmela temaj Pragna varg mate upayogi Rangpurni, chitakkam ane Axarlekhan matena *400+* pages sathenu material melavava mulakat lo...

👌http://www.eduguj.in/2017/06/balmelo-and-pragna-activities-mate-very.html?m=1

🏮Total *17* files 🏮

✍ Student Playing with Colors ✍
      - by *Parmar Pankaj*

📥Comment box dwara Suchano aavkarya ✉
*📲 Game to Share karo...& join with Us-9558250386 📱*

Tet tat

*TET 2 Online Application Form* : Https://goo.gl/W5K5DE

*શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી TET-2 2017 જાહેરનામું જાહેર.*

Advt. Notification Date : 07/06/2017
Open Date : 09/06/2017
Closing Date : 19/06/2017
Exam Date : Https://goo.gl/W5K5DE

👌🏼 *TET All Year Old Exam Papers & Answer Key Download* 👌🏼

🌹 મીત્રો TET  અને TAT ની પરીક્ષાઓનું રાજય પરીક્ષા દ્વારા આયોજન થાય છે.

👩🏻‍🏫  TET , TAT અને  HTAT ની પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે જોના પ્રશ્ન પત્રો ખુબજ ઉપયોગી રહેશે. છેલ્લા ઘણા સમયથી અમે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે Whatsapp ના માધ્યમથી સંપૂર્ણ મફતમાં ઉમેદવારોને મટીરીયલ્સ પૂરૂં પાડીએ છીએ.

🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺

LANGUAGE
SOCIAL SCIENCE
MATH SCIENCE

2011
2012
2013
2014
2015

*TET ALL YEAR EXAM QUESTION PAPER & ANSWER KEY DOWNLOAD* →  https://goo.gl/gFKPgF

🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺

*TET, TAT, HTAT Syllabus*

TET - 1 (Std 01 to 05) Syllabus : https://goo.gl/tQH10F

TET - 2 (Std 06 to 08) Syllabus : https://goo.gl/QQ2GxE

TAT - 1 (Std. 09 & 10) & TAT- 2 (Std 11 & 12) Syllabus : https://goo.gl/ZeHf5O

HTAT (Principal) Syllabus : https://goo.gl/uFrCAx

🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺

TET OLD PAPER
→  Https://goo.gl/gFKPgF

GPSC OLD PAPER
→  Https://goo.gl/9GF2d5

UPSC OLD PAPER
→  Https://goo.gl/53pgI3

*ALL OLD PAPER* →  https://goo.gl/FhvIyV

*ALL STUDY MATERIAL* →  https://goo.gl/oCl1Rq

🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃🌺

📲 તમામ ભરતીની માહિતી Whatsapp માં મેળવવા માટે ગુજરાત એજ્યુકેશન વેબસાઈટ (ઉમિયાજી કોમ્પ્યુટર) નો નંબર ભાઈઓ *7878767448* અને બહેનો *9724117848* તમારા Whatsapp Group માં એડ કરી શકો છો.

*તમારા મીત્રોનું  કોઇ Group ચાલતું હોય તો તેમાં પણ નંબર એડ કરી શકો છો.*

નવી ભરતી ની માહિતી માટે આ લિંક સેવ રાખો ને જોતા રહો અહીં → https://goo.gl/wKOlVy

*આ મેસેજ બધા મિત્રોના ગ્રૂપમાં શેર કરજો કોઈ ને ઉપયોગી થશે.* 🙏🏼

Saturday, June 3, 2017

Praveshotshav 2017

*जे शाळाओ मा बालकों नु स्थळांतर वधु थतु होय त्या शाळा कंपाउंड मा ज होस्टल नी सुविधा बाबत अति महत्वपूर्ण परिपत्र तारीख- 31-5-2017 तमाम शिक्षकों ने वांचवालायक* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/residential-hostel-nu-aayojan-karva.html?m=1
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*प्रवेशोत्सव मा मूल्यांकन बाबत स्पेशल*
⬇⬇
*प्रवेशोत्सव जून 2017 ना धोरणवार मूल्यांकन माटे ऑफिसियल विडियो अचूक जूवो*  ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/praveshotsav-june-2017-ma-adhikario.html?m=1
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*प्रवेशोत्सव जून 2017 ना धोरणवार मूल्यांकन पत्रक*
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*प्रवेशोत्सव जून 2017 मा अघिकारी नु धोरण -2, 3 नु मूल्यांकन पत्रक* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/05/praveshotsav-june-2017-ma-adhikari-nu.html?m=1
⬇⬇
*प्रवेशोत्सव जून 2017 मा अघिकारी नु धोरण -4, 5 नु मूल्यांकन पत्रक* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/05/praveshotsav-june-2017-ma-adhikari-nu_25.html?m=1
⬇⬇
*प्रवेशोत्सव जून 2017 मा अघिकारी नु धोरण -6 ,7 नु मूल्यांकन पत्रक* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/05/praveshotsav-june-2017-ma-adhikari-nu_31.html?m=1
⬇⬇
*प्रवेशोत्सव जून 2017 मा अघिकारी नु धोरण -8 नु मूल्यांकन पत्रक* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/05/praveshotsav-june-2017-ma-adhikari-nu_22.html?m=1
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*2016 ना प्रवेशोत्सव मा अघिकारी नु मूल्यांकन पत्रक केवु हतु?? एक नजर*
*गतवर्ष धोरण -2* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/06/praveshotsav-june-std-2-mulyankan-patrak.html?m=1
⬇ ⬇ 
*गतवर्ष धोरण -3 थी 5* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/06/praveshotsav-june-std-3-5-mulyankan.html?m=1
⬇ ⬇  
*गतवर्ष धोरण -6 थी 8* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/06/praveshotsav-june-std-6-8-mulyankan.html?m=1

Thursday, June 1, 2017

એ હાલો નાસ્તો કરવા

અમદાવાદની ખાણી-પીણીનું મેનુ:-
■લકીના મસ્કાબન
■સાબરમતી જેલ અને રાયપુરના ભજિયા
■છત્રભૂજની સેન્ડવીચ
■જશુબેનના પિઝા
■વિજય અને જયભવાનીના વડાપાંવ
■કર્ણાવતીની દાબેલી
■મણીનગરના માસીની પાણીપૂરી
■ગીતાની સમોસા-કચોરી
■શંભૂની કોફી
■દાસના ખમણ-સેવખમણી
■લક્ષ્મીના ગાંઠિયા
■આસ્ટોડિયાની લખનૌની અડદની જલેબી
■જવેરવાડની પાણીપૂરી
■મેમનગર ફાયર સ્ટેશન પાસેની ચોકલેટ-ચીઝ સેન્ડવિચ
■વિદ્યાપીઠ પાસેના થેપલા
■ગુજરાતના દાળવડા
■ફરકીના ફાલૂદા
■પાલડીની નરસિંહ ભગત હોસ્ટેલ પાસેની પાપડી
■વાડજના સોહરાબજી કમ્પાઉન્ડના દાલ-પકવાન
■યુનિવર્સિટીના ઢોસા
■બાપુનગરના ગોંડલના ગાઠિયા
■દિનેશના ભજિયા
■સીમા હોલ પાસે ઇન્દોરની ચાટ
■જેઠાણી-દેરાણીનો આઇસ્ક્રીમ
■રાજસ્થાન આઇસ્ક્રીમ અને અસારવાનો સંચાનો આઇસ્ક્રીમ
■શંકરનો આઇસ્ક્રીમ
■મણિનગરના ટામેટાના ભજિયા
■વીએસ હોસ્પિટલ પાસે નાગરની ચોરાફળી
■વૈષ્ણોદૈવી પાસેના દાલફ્રાઈ અને રાઈસ
■કાંકરિયાની કાળી ટોપી લંબી મૂછની ખારેક
■મરચી પોળનું ચવાણું
■દોસીવાડા પોળની હિંમતસિંહ ઓટલાવાળા ખરખરિયા
■જુના શેર-બજારનું ચવાણું
■ઝવેરીવાડના ચોકલેટ પિઝા
■સેટેલાઈટમાં શક્તિનો ભાજી પાંવ
■સી.જી. રોડ પર આર.કે.નો ભાજી પાંવ
■હાટકેશ્વરમાં કે.સી.નો ભાજી પાંવ
■પાંચ કૂવાની ફૂલવડી
■લક્ષ્મી બેકરીની પેટિસ
■શ્રી રામના ખમણ
■ઓનેસ્ટના ભાજી-પાંવ
■મોતી બેકરીની નાનખટાઇ
■ચંદ્ર વિલાસના ફાફડા જલેબી
■સૌરાષ્ટ્રના ફાફડા,ઋતુરાજના મસ્કાબન-ચા
■ચાંગોદરના ભઠ્ઠીના ભજિયા
■સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમની ક્રિષ્ના લસ્સી
■ઢબગરવાડની કચોરી
■અલંકારના સમોસા
■મિરઝાપુરમાં ફેમસના કબાબ
■રાયપુરના શ્રી રામના ખમણ
■એનઆઇડી પાસે માસીની ઓમ્લેટ
■બહેમરામપુરાના વિજયના દાલવડા
■ખોખરાના ઇડલી ચાર રસ્તાની ઇડલી
■નરોડાના ગેલેક્સી થિયેટરના ખોડિયારના ભજિયા
■હરિન પાઠકના બંગલાની પાસે લિજ્જતના ખમણ
■બાપુનગરમાં મુક્તિધામ એસ્ટેટના મરચાની ચિપ્સના ભજિયા અને કુંભાણિયા (મરચાની મમરીના ભજિયા)
■લા ગજ્જરની સામે દેવાર્શના પરોઠા
■લકીની બાજુમાં શશીનુ ચવાણું
■વસ્ત્રાપુર હનુમાન દાદા પાસેના પરોઠા
■ઝવેરીવાડના જૈન ફરસાણના ભાખરવડી અને કેળાવડા
■જનતાનો કોકો
■ઝવેરીવાડની દાળિયાની ચટણી
■બાલા હનુમાન ગાંધી રોડના રગડા-સમાસા
■રામ વિજયના ફાફડા-જલેબી
■ભૂતની આંબલીના ફાંફડા
■ઇન્દુબેન ખાખરાવાડાના ચણાચોર ખાખરા અને ઢોસાના ખાખરા
■એલઆઈસી બિલ્ડિંગની સામે પથ્થર કૂવાના મરચા અને કેળાની વેફર્સ
■ઇન્કમ ટેક્સ પર પંડિતની સેન્ડવીચ
■રેવડી બજારનો રબડી આઇસ્ક્રીમ
■અંકુરના આણંદ દાલવડા
■ઝવેરીવાડના મારવાડીના પાપડના ગુલ્લા
■મેન્ટલ હોસ્પિટલ સામેના છોલે ભટુરે

મહેશ પરીખ.............