આભાર સહ નિવેદન

મારા આ બ્લોક માં મુકવામાં આવેલ માહિતી સંકલિત છે જે માટે મારા તમામ કર્મયોગી શિક્ષકો અને શિક્ષણ ને સરળ તથા સર્વલક્ષી બનાવવા મહેનત કરતા તમામ ને તે માટે સહ હર્દય થી આભાર. આ બ્લોક માં મને ગમેલ અને ઉપયોગી લાગેલ માહિતી નો સંગ્રહ કરેલ છે .જેથી એંક જ સ્થળે સરળતાથી મીહતી મેળવી શકાય.॥

Wednesday, March 21, 2018

vidai

*विदाय स्पेशल- बालकों माटे स्क्रिप्ट, शिक्षक माटे स्क्रिप्ट, विदाय गीत माटे खास 14 लिंक.*
⬇⬇
*विदाय लेता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्पीच-1.* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2018/03/viday-leta-balak-mate-script-speech-1.html?m=1
⬇⬇
*विदाय आपता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्पीच-2.* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2018/03/viday-aapata-balko-mate-script-speech-2.html?m=1
⬇⬇
*विदाय लेता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्पीच-3.* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2018/03/viday-leta-balak-mate-script-speech-3.html?m=1
⬇⬇
*विदाय आपता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्पीच-4.* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2018/03/viday-aapata-balko-mate-script-speech-4.html?m=1
⬇⬇
*विदाय लेता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्पीच-5.* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2018/03/viday-leta-balak-mate-script-speech-5.html?m=1
⬇⬇
*विदाय लेता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवा अभिप्राय ना 5 नमूना.* ⤵ ⤵
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-script-for-student-alag-alag-5.html
⬇⬇
*विदाय लेता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  3 पेज.* ⤵ ⤵
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-leta-balko-mate-bolva-ninamoona.html
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों ने बोली शकाय तेवी 4 स्क्रिप्ट.* ⤵ ⤵
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-script-for-student-alag-alag-4.html
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों ने माटे अन्य बालकों ने बोली शकाय तेवी 2 स्क्रिप्ट*. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-leta-balko-ne-kaheva-bija-balako.html?m=1
⬇⬇
*विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  2 पेज.*. ⤵ ⤵
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-leta-balko-mate-bolva-ninamoona_15.html
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों ना वर्ग शिक्षक ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  2 पेज.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-samaye-shixako-ne-mate-upayogi_7.html?m=1
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों माटे शाला ना शिक्षक ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  1 पेज.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-samaye-shixako-ne-mate-upayogi.html?m=1
⬇ ⬇
*विदाय लेता बालकों माटे विदाय गीत. - आज विदाय थाय.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-git-aaj-viday-thay.html?m=1
⬇⬇
*विदाय गीत बनाववा संदर्भ तरीके 17 जुदा जुदा MP3 विदाय गीत* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/viday-geet-total-17-mp3.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -8 बालकों ने आपी शकाय तेवाे शुभेच्छा पत्र नो नमूनाे-1*. ⤵ ⤵
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/std-8-balko-ne-aapava-subhechchha.html
⬇⬇
*जरुर होय तेमने पर्सनली मोकली दो.*

Sunday, January 7, 2018

26

*26 जान्युआरी गुजराती स्पीच-1 शाळाओ मा उपयोगी*  ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2018/01/26-january-speech-in-gujarati-language.html?m=1
⬇⬇
*26 जान्युआरी गुजराती स्पीच-2 शाळाओ मा उपयोगी*  ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2018/01/part-2-26-january-speech-in-gujarati.html?m=1
⬇⬇
*26 जान्युआरी गुजराती स्पीच-3 शाळाओ मा उपयोगी*  ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2018/01/part-3-26-january-speech-in-gujarati.html?m=1
⬇⬇
*26 जान्युआरीऐ कार्यक्रम संचालन मां उपयोगी- देशभक्ति नी शायरी*  ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/01/desh-bhakti-shayri-karykram-nu.html?m=1
⬇⬇
*ऐ मेरे वतन के लोगों- सरकारी शाळाना बालकों द्वारा तैयार करेल हृदयस्पर्शी अभिनय एकवार जरुर जूवो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/08/e-mere-vatan-ke-logo-deshabhakti-git.html?m=1
⬇⬇
*देशभक्तिगीत MP3 मा डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/deshbhakti-song-total-73-mp3.html?m=1
⬇⬇
*प्रार्थना कार्यक्रम मा नाना बाळको ने सांभळवा मा मजा पडे तेवी 115 बाळवार्ताओ डाउनलोड करवा माटे* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/04/mp3-balvarta-total-115-download.html?m=1
⬇ ⬇
*विजयी विश्व तिरंगा... MP3, GPEG & पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/01/vijayi-visva-tiranga-pyara-gpeg-pdf.html
⬇ ⬇
*वंदेमातरम्. .. MP3, GPEG & पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/01/vande-mataram-gpeg-pdf-file-mp3.html
⬇ ⬇
*जन गण मन...49 सेकंड & 52 सेकंड MP3 & इन्स्ट्रूमेन्ट, GPEG & पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/01/jan-gan-man-gpeg-pdf-mp3.html

Saturday, January 6, 2018

26 jan

🇮🇳🇮🇳 *26 મી જાન્યુઆરી પ્રજાસતાક દિન નિમિત્તે કરાવી શકાય તેવા*
• ગરબા
• નાટક
• કવ્વાલી
• દેશ ભક્તિ ગીત
•ડાન્સ​
*બધું જ એક જ જગ્યાએ મેળવો..*
http://bit.ly/2lUnEzA

🇮🇳 *26 મી જાન્યુઆરી માટે ઉપયોગી હિન્દી સ્પીચ*
http://bit.ly/2CpxrnI

🇮🇳 *26 મી જાન્યુઆરી માટે ઉપયોગી પંક્તિ અને શાયરીઓનું લિસ્ટ*
http://bit.ly/2CqYhvJ

🇮🇳 *26 મી જાન્યુઆરી માટે ઉપયોગી થઈ શકે તેવા નારાનું લિસ્ટ*
http://bit.ly/2AnTtW2

🇮🇳 *26 મી જાન્યુઆરી માટે ઉપયોગી થઈ શકે તેવા નાટકો*
http://bit.ly/2lV35T3

🇮🇳 *26 મી જાન્યુઆરી માટે ઉપયોગી થઈ શકે તેવી દેશભક્તિ ગીતની બુક*
http://bit.ly/2qlJeBL

💥 *SSC બોર્ડના ફોર્મ ઓફલાઇન ભરવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર​*
http://www.currentgujarat.in/2018/01/gseb-ssc-board-na-form-offline-swikarva.html

​💥 *ગુજરાત ગ્રામીણ ડાક સેવા પરિણામ જાહેર​*
http://www.currentgujarat.in/2018/01/gujarat-gramin-dak-sevak-gds-merit-list.html

​💠 *HTAT ભરતી બઢતી તેમજ કેમ્પમાં ગેરહાજર ની માહિતી અને અસંમતિ આપનાર ની સેવા પોથીમાં નોંઘ કરવા બાબતે લેટેસ્ટ પરિપત્ર​ મોરબી*
http://www.currentgujarat.in/2018/01/mukhya-sikshko-ni-bharti-babat-latest.html

💠 *આધાર ડાયસ 2017-18 અંતર્ગત 100% coverage અને માહિતીની ગુણવત્તા સુનિશ્ચિત કરવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર​*
http://www.currentgujarat.in/2018/01/u-dise-antargat-kamgiri-karava-babat.html

🌟🗞 *वांचो आज ना तमाम गुजराती न्यूज पेपर्स तमारा मोबाइल मां.*
​● संदेश​ / कच्छ मित्र
​● दिव्य भास्कर​
​● गुजरात समाचार
​● नव गुजरात समय
http://www.currentgujarat.in/2018/01/read-today-all-gujarati-newspapers_4.html

🌟📚 *तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे खास उपयोगी करन्ट अफेर्स तारीख 30 डिसेम्बर थी 5 जान्युअारी 2018 नी PDF फाईल डाउनलोड करो​*
http://www.currentgujarat.in/2018/01/current-affairs-30-december-2017-to-5.html

   🇮🇳 Send Yr Edu Group 🇮🇳

26 jan

*🔹૨૬ મી જાન્યુઆરી માટે ખાસ ડાઉનલોડ*
*♦બિનજરૂરી જાહેરાત વગરનો બ્લોગ*
*▪રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવાના નિયમો*
*▪રાષ્ટ્રધ્વજ પરિચય/ઈતિહાસ*
*▪૨૭ નાટકની PDF ફાઈલ*
*▪દિન વિશે ઉદબોધન*
*▪Save  Girl Speech*
*▪મહિલા સશક્તિકરણ સ્પીચ*
*▪સ્વાગત ગીત ૧૮ Mp3*
*▪સ્વાગત ગીત ડાન્સ વીડિયો*
*▪50 દેશભક્તિ ગીત Mp3*
*▪દેશભક્તિ ગીત ડાન્સ વીડિયો*
*▪રાષ્ટ્રગીત /ઝંડાગીત*
http://www.pgondaliya.com/2018/01/26-january-special-dance-natak-song.html

Thursday, January 4, 2018

26 january

*26 जान्युआरी माटे खास*
⬇ ⬇
*कार्यक्रम ना संचालन नो नमूनाे*⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/01/announcement-by-edumaterials.html
⬇ ⬇
*देशभक्ति गीत ना चार विडियो जोवा माटे क्लिक* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/06/deshbhakti-song.html
⬇ ⬇
*स्वागत गीत ना विडियो जोवा माटे क्लिक* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/05/swagat-geet.html
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*सांस्कृतिक कार्यक्रम साथे तथा अलग करावी शकाय तेवा पीरामीड*
⬇ ⬇
*सरलता थी करी शकाय तेवा पीरामीड ना नमूना जोवा माटे क्लिक* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/08/normal-pyramid-school-students.html
⬇ ⬇
*गर्ल्स ने करावी शकाय तेवा पीरामीड ना नमूना जोवा माटे क्लिक* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/08/girl-pyramid-school-students.html
⬇ ⬇
*अघरा पीरामीड ना नमूना जोवा माटे क्लिक* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/08/hard-pyramid-school-students.html
⬇ ⬇
*पीरामीड ना विडियो जोवा माटे क्लिक* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/08/pyramid-video.html
⬇⬇
*MP3 गीतों डाउनलोड करवा माटे खास उपयोगी पोस्ट*
⬇ ⬇ ⬇ ⬇ ⬇
*देशभक्तिगीत-*~ http://goo.gl/MthOHJ
*बालगीत -68*~ http://goo.gl/EBz6ll
*स्वागत गीत-34*~ http://goo.gl/bjEPcz
*प्रग्ना गीत* ~ http://goo.gl/bU0ZTP
*धो-2-8 कविता*~ http://goo.gl/AWyaBN
*प्रार्थना -78* ~ http://goo.gl/bgjmn4
*गुरु गीत* ~ http://goo.gl/XjIK6e
*गरबा* ~ http://goo.gl/gVLwjX
*हालरडां -19*~ http://goo.gl/F7fGhl
*लग्न गीत-41*~ http://goo.gl/lcg9eJ
*विदाय गीत-17*~ http://goo.gl/ILw7aA
*मातृप्रेमगीत-18*~ http://goo.gl/NjmWOf
*भगवदगीता-18*~ http://goo.gl/qNr7o3
*कन्याकेळवणी*~ http://goo.gl/hbeCa8
*प्रकृतिगीत-15*~ http://goo.gl/3U1AEb
⬇ ⬇
*जरुर होय तेमने मोकली दो*

Tuesday, November 28, 2017

Tlm

*शिक्षक ग्रान्ट मा TLM बनाववा उपयोगी*
⬇⬇
*धोरण-5-6-7-8 मा कया कया TLM बनावी शकाय तेनी यादी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/11/std-5-6-7-8-shixako-ni-grant-mathi-tlm.html?m=1
⬇⬇ 
*धोरण-3-4 मा कया कया TLM बनावी शकाय तेनी यादी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/11/std-3-4-shixako-ni-grant-mathi-tlm.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-1-2 मा कया कया TLM बनावी शकाय तेनी यादी तथा तैयार खरीद करवा होय तो संपर्क नंबर* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/11/std-1-2-shixako-ni-grant-mathi-tlm.html?m=1
⬇⬇
*चार भाषा मा 1-100 संख्याज्ञान पीडीएफ तथा जीपीइजी* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/char-bhasha-ma-sankhya-gyan-create-by.html?m=1
⬇⬇ 
*रेखा, रेखाखंड अने किरण नी समजुति नो चार्ट* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/ganit-rekha-rekhakand-ane-kiran-card-by.html?m=1
⬇⬇
*परिमिती अने क्षेत्रफल नी समजुति नो चार्ट* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/parimiti-ane-xetrafal-ganit-std-5-by.html?m=1
⬇⬇
*विभाजन नी चावीओ नी समजुति नो चार्ट* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/ganit-std-5-vibhajyata-ni-chavi-by.html?m=1
⬇⬇
*गुजराती शब्दकोशनो उपयोग सरळता थी करवा माटे धोरण-6 ना पाठ्यपुस्तक नु आ पेज सेव करी लो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/gujrati-shabdkosh-no-upayog-karva-ni.html?m=1
⬇⬇⬇⬇⬇
*फिक्स पगार कर्मचारियों बाबत महत्वपूर्ण- 18-1-2017 ना परिपत्र मुजब पगार ना लाभ नही मले तेथी इजाफा मळवापात्र नथी ते बाबत परिपत्र तारीख - 24-11-2017 तमाम ने वांचवालायक* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.in/2017/11/fix-pagar-karmchario-na-pagar-babat.html?m=1

Friday, November 24, 2017

Pdf khajano

http://www.dkdave.in/PDF-Materials/

💁🏻‍♂pdf No ખજાનો

👉🏿બધા જ વિષયો એક ક્લિક મા

👉🏿most Open this link

👉🏿enjoy & Best of luck

Wednesday, November 1, 2017

Suchana

*💥🌐CBSE બોર્ડ માં પણ ગુજરાત બોર્ડની જેમ માર્કશીટ સરંડર નો નિયમ અમલી*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/11/cbse-board-ma-pan-gujarat-board-ni-jem.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥🌐પીએફ ના નિયમોમાં થયો આ મોટો બદલાવ*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/10/pf-na-niymo-ma-thayo-aa-moto-badlav.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥🌐फिक्स पगार कर्मचारियों बाबत - पगार वधारो ओछो आपेल छे ते अंगे गुजरात राज्य शैक्षणिक संघ संकलन समिति नो लेटर तारीख- 30-10-2017*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/10/fix-pagar-karmchario-na-pagar-ma.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*📚💥ડાઉનલોડ કરો બેસ્ટ અંગ્રેજી ગ્રામર માટેની પીડીએફ બુક :- તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે મહત્વની*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/11/download-best-english-grammar-pdf-book.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*📚💥ડાઉનલોડ કરો બેસ્ટ સંસ્કૃત ગ્રામર માટેની પીડીએફ બુક :- તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે મહત્વની*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/11/download-best-sanskrit-grammar-pdf-book.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*📚💥ડાઉનલોડ કરો બેસ્ટ હિન્દી ગ્રામર માટેની પીડીએફ બુક :- તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે મહત્વની*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/11/download-best-hindi-grammar-pdf-book.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Tuesday, October 31, 2017

Retioncard

📋 *રેશન-કાર્ડમાં તમારું નામ ઓનલાઈન શોધો* 📋
*- તમારા ઘરના સભ્યોના નામ અને વિગત*
*- તમારો રેશન-કાર્ડ નંબર ઓનલાઈન જાણો 2 મિનીટમાં*
*- ગુમ થયેલ રેશન-કાર્ડ ના નંબર જાણો*
*- તમારા ગામની APL/BPL રેશન-કાર્ડ યાદી જુઓ*
*- ક્લીક કરો નીચેની બ્લુ લીંક અને સંપૂર્ણ માહિતી જાણો વિગતવાર*

https://goo.gl/qXnm2A

*- શેર કરો તમામ સુધી*

Monday, October 30, 2017

Suchana

*प्राथमिक शिक्षकों ना पगार तथा भथ्थाओनी निभावग्रान्ट माहे ऑक्टोबर-17 पेइड नवेम्बर-17 बाबत तारीख-  25-10-2017* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/10/october-paid-novemberpagargrantbabatlat.html?m=1
⬇⬇
*ऑजस वेबसाइट पर तमारु रजीस्ट्रेशन बाकी होय तो करी लो- पोतानी विगतो वारंवार भरवी ना पडे तथा अरजी झडपथी थाय* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/10/tamaru-ojas-website-par-online.html?m=1
⬇⬇
*TET-1 परीक्षा माटे ऑनलाइन फोर्म भरवा* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/10/tet-1-online-application-start-2017-at.html?m=1
⬇⬇
*1% DA वधारा ना त्रण महिनाना पुरवणीबील नो तैयार कोठो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.in/2017/10/1-da-vadhara-mujab-pagar-ma-vadharo.html?m=1
⬇⬇
*NAS- 2017 परीक्षानी तारीख तथा ता-12-11-2017 ने रविवारे शाळाओ चालू राखवा बाबत परिपत्र तारीख-11-10-2017* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/10/nas-2017-na-lidhe-date-12-11-2017-ne.html?m=1
⬇⬇
*NAS धोरण-3,5,8 ना तमाम विषय ना नमूना रुप पेपर डाउनलोड करो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/08/nasexam-35ane8-all-sub-questions-paper.html?m=1
⬇⬇
*NAS धोरण-8 माटे खास- तालीम मा बनावेल प्रश्नों नी महत्वपूर्ण PDF फाइल डाउनलोड करो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/08/std-8-nas-exam-most-imp-prasno-ni-pdf.html?m=1
⬇⬇
*जीवन शिक्षण 1998 थी 2017 सुधीना डाउनलोड करो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/07/all-jivan-shixan-download-useful-for.html?m=1

Sunday, October 29, 2017

Chutani

🖥 *ચુંટણી પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી વિડીયો ગાઈડ* 🖥
- પ્રિસાઈડિંગ અને પોલિંગ ઓફિસરોને ઉપયોગી વિડીયો
- EVM, VVPAT, પત્રકો, ફોર્મસ, કવર, અન્ય સાહિત્ય, EVM સિલ, મોક પોલ, મતદાન મથક સેટઅપ, પોલિંગ એજન્ટની નિમણૂંક, મતદાર કામગીરી, ખાસ પરિસ્થિતિ, પેકેટ ગોઠવવા, સાહિત્ય સોપવું.
- A to Z તમામ માહિતી વિડીયો સાથે ત્રણ ભાષામાં- ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી.
- પોસ્ટ પર જવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો

https://goo.gl/REUXpf

🙏🏼 *તમામ સરકારી કર્મચારી સુધી આ પોસ્ટ પહોચાડો. જેથી ચુંટણી પ્રક્રીયા તેમના માટે સરળ રહે.*