આભાર સહ નિવેદન

મારા આ બ્લોક માં મુકવામાં આવેલ માહિતી સંકલિત છે જે માટે મારા તમામ કર્મયોગી શિક્ષકો અને શિક્ષણ ને સરળ તથા સર્વલક્ષી બનાવવા મહેનત કરતા તમામ ને તે માટે સહ હર્દય થી આભાર. આ બ્લોક માં મને ગમેલ અને ઉપયોગી લાગેલ માહિતી નો સંગ્રહ કરેલ છે .જેથી એંક જ સ્થળે સરળતાથી મીહતી મેળવી શકાય.॥

Friday, April 14, 2017

Dr.aambedkar saheb

Have you seen any person in world with such bio-data?
*(1891-1956)*

*B.A., M.A., M.Sc., D.Sc., Ph.D., L.L.D.,*
*D.Litt., Barrister-at-La w.*
*B.A.(Bombay University)*
*Bachelor of Arts,*
*MA.(Columbia university) Master*
*Of Arts,*
*M.Sc.( London School of*
*Economics) Master*
*Of Science,*
*Ph.D. (Columbia University)*
*Doctor of*
*philosophy ,*
*D.Sc.( London School of*
*Economics) Doctor*
*of Science*
*L.L.D.(Columbia University)*
*Doctor of*
*Laws ,*
*D.Litt.( Osmania* *University)*
*Doctor of*
*Literature,*
*Barrister-at-La  (Gray's Inn,*
*London) law*
*qualification for a lawyer in*
*royal court of*
*England.*
*Elementary Education, 1902*
*Satara,*
*Maharashtra*
*Matriculation, 1907,*
*Elphinstone High*
*School, Bombay Persian etc.,*
*Inter 1909,Elphinston e*
*College,Bombay*
*Persian and English*
*B.A, 1912 Jan, Elphinstone*
*College, Bombay,*
*University of Bombay,*
*Economics & Political*
*Science*
*M.A 2-6-1915 Faculty of* *Political*
*Science*,
*Columbia University, New York,*
*Main-*
*Economics*
*Ancillaries-Soc iology,* *History*
*Philosophy,*
*Anthropology, Politics*
*Ph.D 1917 Faculty of* *Political*
*Science,*
*Columbia University, New* *York,*
*The*
*National Divident of India - A*
*Historical and*
*Analytical Study'*
*M.Sc 1921 June London* *School*
*of*
*Economics, London 'Provincial*
*Decentralizatio n of Imperial*
*Finance in*
*British India'*
*Barrister-at- Law 30-9-1920*
*Gray's Inn,*
*London Law*
*D.Sc 1923 Nov London* *School*,
*of*
*Economics, London 'The*
*Problem of the*
*Rupee - Its origin and it's,*
*solution' was*
*accepted for the degree of D.Sc.*
*(Economics).*
*L.L.D (Honoris Causa) 5-6-1952*
*Columbia*
*University, New York For HIS*
*achievements,*
*Leadership and authoring the constitution of India*
*D.Litt (Honoris Causa)*
*12-1-1953 Osmania*
*University, Hyderabad For HIS*
*achievements,*
*Leadership and writing the*
*constitution of*

*India!*

*Name:*
*✅ Dr. B. R. Ambedkar✅*Man of d millenium,  A history maker n a humanist above all. A great luminary of India.

Sunday, April 9, 2017

Shisyvruti

ઓનલાઈન શિષ્યવૃતિ સંપૂર્ણ માહિતી  http://ratanpurschool.blogspot.in/2017/04/blog-post_9.html

Thursday, April 6, 2017

Prgana parinam 3 to 5

http://www.prakashjohn.in/2017/04/std-345-pragna-parinam-patrak-excel-file.html

HTat aall matiriyal

HTAT એકસામ માટેનું સૉર્ટ આઉટ કરેલ મટેરિયલ્સ 356 MB ની ZIP ફાઈલ મેં ક્રિએટ કરીને ગૂગલ પર સૌ મિત્રો માટે અપલોડ કરેલ છે

આ સૉર્ટ આઉટ મટેરિયલ્સ ડાઉનલોડ કરીને ઓછા સમય માં ઝડપથી મહેનત કરો

આમાં વોટ્સએપ પરની તમામ ફાઈલોમાંથી સૉર્ટ આઉટ કરેલ ફાઈલો છે 🙏🏾

✍🏽મેહુલ પટેલ

https://drive.google.com/file/d/0Bw9fT-YyXfstZ0Z4UlYzQVotTFk/view?usp=drivesdk


Wednesday, April 5, 2017

Htat

🇲 🇪 🇬 🇦 🇨 🇴 🇳 🇹 🇪 🇳 🇹
🔰 *મીત્રો થોડા દિવસો મા HTAT પરીક્ષા લેવાશે. ધોરણ 1 થી 8 નુ વિષય વસ્તુ તૈયાર કરવા માટે પાઠ્યપુસ્તકો વાંચવા માટે ખૂબ જ ઓછો સમય છે.*

*👌 તેના માટે શિક્ષક ગ્રુપ ના શ્રી હિરેનભાઇ પટેલ તરફથી ધોરણ 1 થી 8 ના તમામ વિષય નની બન્ને સેમેસ્ટર ના તમામ અગત્યના મુદ્દાઓનું સંકલન કરીIMP નોટસ તૈયાર કરવામા આવેલ છે. જેનો અભ્યાસ કરવાથી HTAT પરીક્ષામા 100% ફાયદો થશે.*

✅ *તમામ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવા લીંક Google chrome મા ખોલો*

🔹 *ધોરણ 6 થી 8 સામાજીક વિજ્ઞાન*
👉 https://goo.gl/lbKdF2
🔹 *ધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી*
👉 https://goo.gl/qLQkGb
🔹 *ધોરણ 6 થી 8 ગણિત*
👉 https://goo.gl/DKaboS
🔹 *ધોરણ 6 થી 8 ગુજરાતી*
👉 https://goo.gl/ErZSHo
🔹 *ધોરણ 6 થી 8 હિન્દી*
👉 https://goo.gl/80iIMt
🔹 *ધોરણ 6 થી 8 સંસ્કૃત*
👉 https://goo.gl/T2cOCr
🔹 *ધોરણ 6 થી 8 અંગ્રેજી*
👉 https://goo.gl/NJmGwR
🔹 *ધોરણ 1 થી 5 ની અગત્યની નોટસ*
👉 https://goo.gl/hCSB9A
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👉🏿🇲 🇦 🇹 🇩 🇦 🇷 🇾 🇦 🇩 🇮
*💥💥विधानसभा चुंटणी 2017 माटे मतदार क्रमांक, भाग नंबर, क्रम नम्बर वगेरे नी माहिती मांगवामा आवी छे*

*➡मात्र चुंटणी कार्ड नंबर ना आधारे तमाम माहिती केवी रीते मेलवशो ???*
👉🏿https://goo.gl/mmyvdo
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇨 🇦 🇸 🇪➖. 🇱 🇪 🇸 🇸
*✅⚫કેશ-લેશ વ્યવહાર બાબતે લેટેસ્ટ ન્યુજ રીપોર્ટ*
*✍🏿દરેક વ્યક્તિ માટે ખુબ ઉપયોગી*
*✍🏿કેટલો ચાર્જ લાગશે*
*✍🏿રોકળથી કેટલો વ્યવહાર કરવો?*
*✍🏿તમામ માહિતી એક ક્લિક પર*
👉🏿https://goo.gl/9ydFg3
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇧 🇴 🇳 🇩
💥⚫ *विधासहायको भरती 2016/17*
👌🏻 *नवी निमणूक पामेल विधासहायको पासेथी 3 लाख रुपिया ना जामीनगीरी बोन्ड मेळवी लेवा बाबत लेटेस्ट परिपत्र कच्छ : तारीख 4/4/2017*
*➡तमाम ने वांच्वा लायक*
👉🏿 https://goo.gl/Pe5J0S
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥💥धोरण 11 पछी CBSC के अन्य बोर्ड मा प्रवेश मेलववा बाबत अगत्यनो परीपत्र*
👉🏿https://goo.gl/EozP4s
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅⚫ *धोरण 11 विज्ञान प्रवाह मा प्रवेश बाबत बनासकांठा जिल्लानो परीपत्र*
*➡केटलाक संचालकों द्वारा मोटी मोटी जाहेरातो आपवमा आवे छे अने कोचिंग नी फी उघराववामा आवे छे।*
*➡फक्त मेरिटना आधारे ज प्रवेश आपवा बाबतनो लेटेस्ट परीपत्र*
👉🏿https://goo.gl/VSZXjT
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥⚫पीटीसी प्रथम अने द्रीतीय वर्ष, तेमज प्री पीटीसी नी होल टिकिट जाहेर*
👉🏿https://goo.gl/ozilxU
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*​​​⚫🔀वांचो अाजना तमाम शैक्षणिक समाचार 05/04/2017​​​*
👉🏿https://goo.gl/vp1tGB
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇪   🇲 🇦 🇬 🇦 🇿 🇮 🇳 🇪

*📒⚫જ્ઞાનપરબ મેગેઝિનનો એપ્રિલ ૨૦૧૭ નો અંક પ્રસિદ્ધ થઇ ચુક્યો છે. આવનારી GPSC,HTAT પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખાસ ડાઉનલોડ કરી લેજો અને અન્ય મિત્રોને પણ શેર કરજો...*
*➡આ અંકના મુખ્ય આકર્ષણો...⤵⤵*
*➡★મનોમંથન*
*➡★ધો-૭ બીજું સત્ર વિજ્ઞાન ટેક. પ્રશ્નોના જવાબ(વન લાઈનર)*
*➡★વૈજ્ઞાનિક શોધ અને શોધક*
*➡★તોલમાપના વિનિમય દર*
*➡★વ્યક્તિ વિશેષ - ઝવેરચંદ મેઘાણી*
*➡★માર્ચ માસનું સંપૂર્ણ કરંટ અફેર્સ*
*➡★ભારતીય સંસ્કૃતિ અને કલા* *વિષયક પ્રશ્નો*
*➡★ગુજરાતી રૂઢીપ્રયોગ અને અર્થ*
👉🏿https://goo.gl/zWNCc1
✅🇲 🇺 🇸 🇹 🇸 🇭 🇦 🇷 🇪✅


Tuesday, April 4, 2017

Enovstion

ઇનોવેટીવ શિક્ષકોના આ ગ્રુપમાં જોડાયેલ સૌ શિક્ષક મિત્રો માટે ઇનોવેશન આઈ.આઈ.એમ અને જી.સી.ઈ.આર.ટી ખાતે સબમિટ કરવા માટેની તક.
હવે આપ આપનું ઇનોવેશન સીધું Educational Innovations Bank IIMA ખાતે આ લીંક દ્વારા સબમિટ કરી શકો છો.
ઇનોવેશન સબમિટ કરવા માટેની લીંક: https://goo.gl/AQPkfy


H tat

🇭 🇹 🇦 🇹
      🇲 🇴 🇩 🇪 🇱
                🇵 🇦 🇵 🇪 🇷  7⃣

*📚💥HTAT માં આવનાર HTAT પરીક્ષા માટે ઉપયોગી મોડેલ પેપર નં 7 ડાઊનલોડ કરો 75 માર્ક્સ પાર્ટ 1*
http://www.edujyot.com/2017/04/htat-model-paper-7.html
🇬 🇵 🇸 🇨
      🇲 🇴 🇩 🇪 🇱
                🇵 🇦 🇵 🇪 🇷  1⃣5⃣

*📚💥GPSC પ્રિલી પરીક્ષા માટે ઉપયોગી મોડેલ પેપર નં 15 ડાઊનલોડ કરો 100 માર્ક્સ*
http://www.edujyot.com/2017/04/gpsc-model-paper-no-15.html

🇰 🇳 🇴 🇼 🇱 🇪 🇩 🇬 🇪
      🇸 🇵 🇦 🇷 🇰 🇸

*📚KNOWLEDGE SPARKS અહિયા દરરોજ કોઈ એક ટોપિક પર ટુકા વિષયના પ્રશ્ર્નો ના જવાબ મુકવામાં આવશે જે આવનાર પરીક્ષા માટે ખુબજ ઉપયોગે થશે*
*GPSC પરીક્ષા માટે ખુબજ ઉપયોગી ટોપિક*

*➡આજનો વિષય:-મહાગુજરાત આંદોલન*
http://www.edujyot.com/2017/04/mahagujarat-andolan.html

🇴 🇳 🇱 🇮 🇳 🇪 🇶 🇺 🇮 🇿
💚 *આજનો વિષય :-* NCTE,NCF, મુમ્બઈ પ્રાથમીક શીક્સણ અધીનીયમ
📲 *HTAT પરીક્ષા માટે વહિવટી વિભાગ માટે  સરળતાથી તૈયારી કરવા માટેTET HTAT GURU દ્વારા તૈયાર કરેલી ONLINE QUIZ નં. 7⃣ રમો.*

♻ કુલ પ્રશ્નો :- 25

✅ *આ ક્વીજ રમવા નીચેની લીન્ક  Google Chorme મા ખોલો*
http://www.edujyot.com/2017/04/htat-online-quiz-no-7-nctencf-and-mubai.html


🇪 🇨 🇴 🇨 🇱 🇺 🇧
🏢 *HTAT  પરીક્ષા મા પ્રાથમીક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ અને કાર્યક્રમો બાબત અમૂક પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. તેમા મદદરૂપ બને તેવી  TET HTAT GURU દ્વારા ઈકો ક્લબ કાર્યક્રમનો સંપૂર્ણ પરીચય આપતી ફાઇલ બનાવેલી છે.*
👉HTAT  પરીક્ષા માટે ખાસ ઉપયોગી
http://www.edujyot.com/2017/04/full-detail-about-eco-club-imp-for-htat.html

MUKHYA SHIKSHAK ABHIYOGYATA KASOTI (HTAT) E-BOOK BY AVAHALGAM PART-2

·
🇭‌🇹‌🇦‌🇹‌➖🇲‌🇴‌🇸‌🇹🇮‌🇲‌🇵‌ 
🇪‌-🇧‌🇴‌🇴‌🇰‌➖🇵 🇦 🇷 🇹 2⃣
*📕📗HTAT ની પરીક્ષા આપનાર મિત્રો માટે ખૂબ ઉપયોગી E-BOOKભાગ-2*

*📒⚫આ બુક ના મહત્વના મુદ્દાઓ⤵⤵*

*🔻શાળા દફ્તરની સંકલ્પના*
*🔻દફ્તરની જાળવણી શા માટે ?*
*🔻દફતરોનાં પ્રકાર*
*🔻કેટલા દફતરોનો પરિચય*
*🔻વયપત્રક*
*🔻ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર*
*🔻આવક જાવક રજીસ્ટર*
*🔻વીઝીટબુક & સુચના બુક*
*🔻કન્ટીજન્સી હિસાબ*
*🔻સિક્કા રજીસ્ટર*
*🔻રોજમેળ ,વાલી સ્લીપ*
*🔻કાયમી હુકમોની ફાઇલ*
*🔻આવેલા સર્ટિ ની ફાઇલ*
*🔻શાળા વિકાસ ફંડ*
*🔻પરિણામપત્ર*
*🔻શિક્ષકોનું હાજરીપત્રક*
*🔻વસ્તી ગણતરી રજીસ્ટર*
*🔻લોગબુક ,શિષ્યવૃતિ પત્રક*
*🔻ચાર્જ રિપોર્ટની ફાઇલ*
*🔻શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ*
     *કાર્યવાહી બુક*
*🔻વિધાર્થી ના હાજરીપત્રકો*
*🔻ટપાલ રવાનગી બુક*
*🔻માસિક પત્રકની ફાઇલ*
*🔻વાલી સંપર્ક & મુવમેંટ રજીસ્ટર*
*🔻શિક્ષકની દૈનિક નોંધપોથી*
*🔻મિલકત રજીસ્ટર*
*🔻પ્રવાસ હિસાબ*
*🔻પરીક્ષા ઉતરવહી*

*👆🏿👆🏿ઉપરના તમામ મુદ્દા નો સમાવેશ માત્ર એક જ pdf ફાઇલ મા*
http://www.edujyot.com/2017/04/mukhya-shikshak-abhiyogyata-kasoti-htat_13.html
➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡
*​​📲📲નવી નોકરીઓની માહીતી,સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી માટે અને અવનવી ટેકનોલોજી ટીપ્સ ની માહિતિ નિયમિત મેળવવા તમારા Whatsapp  ગ્રુપમાં નં. 9904187377 એડ કરો​​*
*👏Stay Connected www.edujyot.com*


Htat

🇹 🇪 🇹  👌 🇭 🇹 🇦 🇹 
🇲 🇦 🇹 🇪 🇷 🇮 🇦 🇱
*મીત્રો TET  ની HTAT  ની પરીક્ષાઓ ટુંક સમયમા લેવાશે ત્યારે અગાઉથી આ પરીક્ષાઓની સંપૂર્ણ તૈયારી કરી શકો તે માટે TET HTAT GURU દ્વારા તૈયાર કરેલ પરફેકટ મટીરીયલ સીલેબસ મૂજબ મુકેલ છે.*
*⚫➡નોંધ : અમારા મટીરીયલ મૂજબ તૈયારી કરી ઘણા ઉમેદવારો બીનસચીવાલય ક્લાર્ક,પોલીસ,ફોરેસ્ટ,તલાટી મંત્રી વગેરે પરીક્ષાઓ પાસ કરી ચૂક્યા છે*
🔹 *શૈક્ષણીક મનોવિજ્ઞાન*
🔹 *ટેટ એચ.ટાટ સીલેબસ*
🔹 *બંધારણ મટીરીયલ*
🔹 *કોમ્પ્યુટર મટીરીયલ*
🔹 *કરન્ટ અફેયર્સ*
🔹 *અંગ્રેજી ગ્રામર મટીરીયલ*
🔹 *જનરલ નોલેજ શોર્ટકટ ટ્રીકસ*
🔹 *જંનરલ નોલેજ મટીરીયલ*
🔹 *ભૂગોળ મટીરીયલ*
🔹 *જનરલ નોલેજ વીડીયો*
🔹 *સરકારની વીવીધ યોજનાઓ*
🔹 *ગુજરાતનુ જનરલ નોલેજ*
🔹 *ગુજરાતના તમામ જીલ્લાઓનો પરીચય*
🔹 *ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય મટીરીયલ્સ*
🔹 *ગુજરાતી વ્યાકરણ મટીરીયલ્સ*
🔹 *ઇતિહાસ મટીરીયલ્સ*
🔹 *ભારત જનરલ નોલેજ*
🔹 *ગણીતનું મટીરીયલ્સ*
🔹 *ગણીતની શોર્ટકટ ટ્રીકસ*
🔹 *ધોરણ 6 થી 8 કન્ટેન્ટ*
🔹 *પરીચય વિભાગ ૧૫૦ ફાઇલ*
🔹 *વિજ્ઞાન મટીરીયલ્સ*
*✅ જે તે વીષયનું મટીરીયલ ડાઉનલોડ કરવા લીંક Google chrome મા ખોલો.*
👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿
👉🏿http://edunewsguru.blogspot.in/2017/03/htat-mate-usful-study-material.html?m=1
◆●◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
*⏺HTAT સ્ટડી મટીરિયલ⏺* 
*➡HTAT Exam Practice Paper No – 1 (PART -1- 75 ગુણ)*
*👉પેપરમાં સમાવિષ્ટ મુદ્દાઓ* 
*✅રાઈટ ટુ ઇન્ફર્મેશન એક્ટ - 2005 (RTI)*
*✅ધ રાઈટ ટુ ફ્રી એન્ડ કમ્પલસરી એજ્યુકેશન એક્ટ - 2009 (RTE)*
*✅શિક્ષણ વિભાગ - ગુજરાત રાજ્ય*
*✅પ્રાથમિક શિક્ષણ  નિયામકશ્રીની કચેરીને લગતા પ્રશ્નો*
*✅મધ્યાહ્ન ભોજન યોજના અને શાળાઓની કચેરી*
*✅G.C.E.R.T વિશે માહિતી*
*✅ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ*
*✅રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ*
*✅ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ*
*✅ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિનિયમ - 1947*
*✅ગુજરાત પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયમો - 1949*
*✅ગુજરાત શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ (નિયમન) અધિનિયમ - 1984*
*✅શિક્ષણ પંચો અને નીતિઓ* 
*✅રાજ્ય અને દેશ કક્ષાએ શિક્ષણ સુધારણા* 
*✅રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ પરિચર્ચા - 2005 (NCF)*
*✅NCERT, CBSE, NUEPA વિશે માહિતી*
*✅શીખવવાના કૌશલ્યો, શિક્ષણમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ*
*✅આચાર્યનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય*
*✅ક્રિયાત્મક સંશોધન* 
*✅સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન*
*✅સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ કમિટી*
*✅શાળાકીય નેતૃત્વ* 
*✅જનરલ નોલેજ*
👉http://edunewsguru.blogspot.in/2017/04/htat-exam-practice-paper-no-1-part-1.html?m=1
*➡નોંધ : અહી ભાગ - 1 માં 75 ગુણનું પેપર મુકવામાં આવ્યું છે. જેમાં ઉપરના તમામ મુદ્દાઓમાંથી ઓછામાં ઓછા 3 પ્રશ્નો મૂકવામાં આવ્યા છે. ભાગ - 2 માં 75 ગુણના પેપરમાં ધોરણ 6 થી 8 ના તમામ વિષયોની માહિતી અને અન્ય જનરલ નોલેજ અને વર્તમાન બનાવો મૂકવામાં આવશે.* 
*➡HTAT ની પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં મિત્રો મો. નં -9725046196 તમારી પાસે રહેલા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડ કરો.* 


Friday, March 31, 2017

Pragana

धोरण -3-4-5 ना मोडल पेपर.  वार्षिक परीक्षा नी तैयारी माटे खास - द्वितीय सत्र ना तमाम ऐकम ने आवरी लेता मेहसाणा 2015 ना वार्षिक पेपर. 
⬇⬇
प्रग्ना अभिगम धोरण - 3 पर्यावरण. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-paryavaran-std_7.html?m=1
⬇⬇
प्रग्ना अभिगम धोरण - 3 गुजराती. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-gujarati-std-3.html?m=1
⬇⬇
प्रग्ना अभिगम धोरण - 3 गणित. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-ganit-std-3.html?m=1
⬇⬇
प्रग्ना अभिगम धोरण - 4 गुजराती. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-gujarati-std-4.html?m=1
⬇⬇
प्रग्ना अभिगम धोरण - 4 पर्यावरण. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-paryavaran-std.html?m=1
⬇⬇
प्रग्ना अभिगम धोरण - 4 गणित. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-ganit-std-4.html?m=1
⬇⬇
धोरण - 5 गुजराती. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-gujarati-std-5.html?m=1
⬇⬇
धोरण - 5 गणित. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-maths-std-5.html?m=1
⬇⬇
धोरण - 5 सौनी आसपास. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-sauni-aas-paas.html?m=1
⬇⬇
धोरण - 5 अंग्रेजी. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/varshik-exam-paper-2015-english-std-5.html?m=1
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*विदाय स्पेशल- बालकों माटे स्क्रिप्ट, शिक्षक माटे स्क्रिप्ट, विदाय गीत माटे खास 14 लिंक.*
⬇⬇
*विदाय लेता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवा अभिप्राय ना 5 नमूना.* ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-script-for-student-alag-alag-5.html
⬇⬇
*विदाय लेता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  3 पेज.* ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-leta-balko-mate-bolva-ninamoona.html
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों ने बोली शकाय तेवी 4 स्क्रिप्ट.* ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-script-for-student-alag-alag-4.html
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों ने माटे अन्य बालकों ने बोली शकाय तेवी 2 स्क्रिप्ट*. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-leta-balko-ne-kaheva-bija-balako.html?m=1
⬇⬇
*विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  2 पेज.*. ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-leta-balko-mate-bolva-ninamoona_15.html
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों ना वर्ग शिक्षक ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  2 पेज.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-samaye-shixako-ne-mate-upayogi_7.html?m=1
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों माटे शाला ना शिक्षक ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  1 पेज.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-samaye-shixako-ne-mate-upayogi.html?m=1
⬇ ⬇ 
*विदाय लेता बालकों माटे विदाय गीत. - आज विदाय थाय.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-git-aaj-viday-thay.html?m=1
⬇⬇
*विदाय गीत बनाववा संदर्भ तरीके 17 जुदा जुदा MP3 विदाय गीत* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/07/viday-geet-total-17-mp3.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -8 बालकों ने आपी शकाय तेवाे शुभेच्छा पत्र नो नमूनाे-1*. ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/std-8-balko-ne-aapava-subhechchha.html
⬇⬇
*जरुर होय तेमने पर्सनली मोकली दो.*


Unit test all subject 2 to 8


Margdarshan

*કારકિર્દી માર્ગદર્શન-ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ પછી શું ?*
📌1-સફળતા ના સોપાનો --સફળતા મેળવવા માટે જોવ જરૂર આ PPT
🔗CLICK THIS LINK-1-https://goo.gl/hPjg6r
🔗CLICK THIS LINK-2 https://goo.gl/iYHvby
📌2-ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ પછી શું ? કારકીર્દિ ? CLICK ME
   ----મેળવો ગુજરાતીમાં સંપૂર્ણ માહિતી
📌3-કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક-2013 CLICK ME
📌4-કારકિદી માર્ગદર્શન વિશેષાંક-2014 CLICK ME
📌5-કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક-2015 CLICK ME
📌6-કારકિર્દી માર્ગદર્શન વિશેષાંક-2016 CLICK ME
📌7-धोरण-10/12-SC/ST/OBC ना विधार्थीओ माटे -
✅1--दाखला माटेना आधारो✅2-आवकना दाखला माटे आधारो-
✅3--नोन-क्रीमीलेयर दाखला माटे आधारो-
📌8-बच्चों को स्कूल की FREE किताबें GUIDANCE CLICK ME
👉🏿👉🏿9-STD-12 AND 10
MATE IMP ADMISSION GUIDANCE
🔵Useful Admission-2016 Android Apps for Students
✔SHARE YOUR FAMILY FRIENDS AND STUDENTS


Tuesday, March 28, 2017

Viday

*विदाय स्पेशल- बालकों माटे स्क्रिप्ट, शिक्षक माटे स्क्रिप्ट, विदाय गीत माटे खास 14 लिंक.*
⬇⬇
*विदाय लेता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवा अभिप्राय ना 5 नमूना.* ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-script-for-student-alag-alag-5.html
⬇⬇
*विदाय लेता विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  3 पेज.* ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-leta-balko-mate-bolva-ninamoona.html
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों ने बोली शकाय तेवी 4 स्क्रिप्ट.* ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-script-for-student-alag-alag-4.html
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों ने माटे अन्य बालकों ने बोली शकाय तेवी 2 स्क्रिप्ट*. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-leta-balko-ne-kaheva-bija-balako.html?m=1
⬇⬇
*विद्यार्थियों ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  2 पेज.*. ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/viday-leta-balko-mate-bolva-ninamoona_15.html
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों ना वर्ग शिक्षक ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  2 पेज.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-samaye-shixako-ne-mate-upayogi_7.html?m=1
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों माटे शाला ना शिक्षक ने बोली शकाय तेवी स्क्रिप्ट नो नमूनाे.  1 पेज.* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-samaye-shixako-ne-mate-upayogi.html?m=1
⬇ ⬇ 
*विदाय लेता बालकों माटे विदाय गीत. - आज विदाय थाय.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-git-aaj-viday-thay.html?m=1
⬇⬇
*विदाय लेता बालकों माटे विदाय गीत. - स्मरण तमारा*. ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/03/viday-git-smaran-tamara.html?m=1
⬇⬇
*विदाय गीत बनाववा संदर्भ तरीके 17 जुदा जुदा MP3 विदाय गीत* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/07/viday-geet-total-17-mp3.html?m=1
⬇⬇
*शिक्षक विदाय लेता होय तो तेमना माटे विदाय गीत*. ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/shixak-mate-viday-git.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -8 बालकों ने आपी शकाय तेवाे शुभेच्छा पत्र नो नमूनाे-1*. ⤵ ⤵ 
http://gujrateducationplus.blogspot.in/2017/03/std-8-balko-ne-aapava-subhechchha.html
⬇⬇
*धोरण -8 ना विधार्थीओने आपवा माटे शुभेच्छा पत्र नो नमूनाे-2* ⤵ ⤵ 
http://www.pravinvankar.com/2016/04/std-8-balko-mate-shubhechha-patra.html?m=1
⬇ ⬇ 
*सरळता थी गाइ शकाय तेवा 22 विदाय गीत नुं कलेक्शन*  ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/04/viday-git-collection-thanks-harshidaben.html?m=1
⬇⬇
*जरुर होय तेमने पर्सनली मोकली दो.*


Sunday, March 26, 2017

Matiriyal

💢 *Tet 1 Tet 2 Htat परीक्षा मटेरियल*💢

1⃣ *Tet 1 Tet 2 Htat परीक्षा माटे ख़ास उपयोगी तमाम मुद्दा ने सामवती E BOOK डाऊनलोड करो*
http://www.marugujaratupdates.com/2017/03/tet-htat-gpsc-psi-constable-talati-e.html

2⃣ *धोरण 6 थी 8 ना विज्ञान अने टेक्नोलॉजी सेम 1 अने 2 ना महत्वना मुद्धा जे  परीक्षा मा खास उपयोगी छे डाऊनलोड करो*
http://www.marugujaratupdates.com/2017/03/most-imp-for-tet-htat-exam-standard-8.html


3⃣ *धोरण 6 थी 8 ना सामाजिक विज्ञान  सेम 1 अने 2 ना महत्वना मुद्धा जे  परीक्षा मा खास उपयोगी छे डाऊनलोड करो*
http://www.marugujaratupdates.com/2017/03/most-imp-for-tet-htat-exam-standard-6_6.html

4⃣  *धोरण 1 थी 5 ना  सेम 1 अने 2 ना महत्वना मुद्धा जे  परीक्षा मा खास उपयोगी छे डाऊनलोड करो*
http://www.marugujaratupdates.com/2017/03/most-imp-for-tet-htat-exam-standard-1.html

5⃣ *धोरण 6 थी 8 ना गुजराती  सेम 1 अने 2 ना महत्वना मुद्धा जे  परीक्षा मा खास उपयोगी छे डाऊनलोड करो*
http://www.marugujaratupdates.com/2017/03/most-imp-for-tet-htat-exam-standard-6_36.html

6⃣ *धोरण 6 थी 8 ना हिन्दी  सेम 1 अने 2 ना महत्वना मुद्धा जे  परीक्षा मा खास उपयोगी छे डाऊनलोड करो*
http://www.marugujaratupdates.com/2017/03/most-imp-for-tet-htat-exam-standard-6_77.html

7⃣ *धोरण 6 थी 8 ना संस्कृत  विषय सेम 1 अने 2 ना महत्वना मुद्धा जे  परीक्षा मा खास उपयोगी छे डाऊनलोड करो*
http://www.marugujaratupdates.com/2017/03/most-imp-for-tet-htat-exam-standard-6_46.html

8⃣ *गुजरात सरकार अने भारत सरकार नी विविध योजना विशे माहिती आपत्ति PDF डाऊनलोड करो*
http://www.marugujaratupdates.com/2017/03/gujarat-sarkar-ane-bharat-sarkar-ni_19.html

9⃣ *RTI नी कलमो जे दरेक परीक्षा मा पुछाय छे जे खास डाऊनलोड करजो*
http://www.marugujaratupdates.com/2017/03/most-imp-for-tet-htat-rti-kalamo.html
➖➖➖➖➖➖➖➖
*टेट नी तैयारी करता मित्रो ने जरूर सेंड करो*
💢 *9724563947 नंबर ग्रुप मा एड करो*


Ujavani

💥વિવિધ ઉજવણી💥
👇👇👇👇


*💢૧0વર્ષ = દશાબ્દી*

*💢૨૦વર્ષ = દ્રિદશાબ્દી*

*💢૨૫વર્ષ = રજત મહોત્સવ*

*💢૩૦વર્ષ = મોતી મહોત્સવ*

*💢૪૦વર્ષ = માહેંક મહોત્સવ*

*💢૫૦વર્ષ = સુવર્ણ મહોત્સવ*

*💢૬૦વર્ષ = હિરક મહોત્સવ*

*💢૭૦વર્ષ = પ્લેટિનમ મહોત્સવ*

*💢૮૦વર્ષ = રેડિયમ મહોત્સવ*

*💢૯૦વર્ષ = બિલિયમ મહોત્સવ*

*💢૧૦૦વર્ષ = શતાબ્દી મહોત્સવ……*


Wednesday, March 15, 2017

Gnay parab

 clik 


Janava jevu

વિવિધ ઉજવણી
* ૧0વર્ષ = દશાબ્દી*
* ૨૦વર્ષ = દ્રિદશાબ્દી*
* ૨૫વર્ષ = રજત મહોત્સવ*
* ૩૦વર્ષ = મોતી મહોત્સવ*
* ૪૦વર્ષ = માહેંક મહોત્સવ*
* ૫૦વર્ષ = સુવર્ણ મહોત્સવ*
* ૬૦વર્ષ = હિરક મહોત્સવ*
* ૭૦વર્ષ = પ્લેટિનમ મહોત્સવ*
* ૮૦વર્ષ = રેડિયમ મહોત્સવ*
* ૯૦વર્ષ = બિલિયમ મહોત્સવ*
* ૧૦૦વર્ષ = શતાબ્દી મહોત્સવ……*


🇬 🇾 🇦 🇳 🇵 🇦 🇷 🇦 🇧 🇪➖🇲 🇦 🇬 🇦 🇿 🇮 🇳 🇪

➡➡➡➡➡➡➡

📗📕 *Gyanparab E-Magazine March-2017 Issue Is Out Now.*
Must Download This Issue For Bus Conductor Exam*
🌹 *શિક્ષકો અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે ગુજરાતનુ નંબર-૧ ઈ-મેગેઝિન...*
🍁જ્ઞાનપરબ મેગેઝીન માર્ચ-૨૦૧૭ ના અંકના મુખ્ય આકર્ષણો...
🔸મનોમંથન
🔸ધો.૬ બીજું સત્ર વિ.ટેકનોલોજી વન લાઈનર
🔸વૈજ્ઞાનિક શોધ અને શોધક
🔸વિવિધ રમતો અને ટ્રોફી
🔸ગ્રામ વિદ્યાલયો
🔸વ્યક્તિ વિશેષ : કવિ કલાપી
🔸વિશ્વ સંગઠનો
🔸૮૯ મો ઓસ્કાર એવોર્ડ
🔸ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭ સંપૂર્ણ કરંટ અફેર્સ
*👍તો આજે જ ડાઉનલોડ કરો અને અન્ય મિત્રો સુધી પહોચાડો.*
👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿
✍🏾✍🏾
🎓 *आवनारी तामाँम परीक्षा माटे उपयोगी प्रश्नो नु संकलन*
➡ करंट अफेयर्स
➡ डिजास्टर मैनेजमेंट
➡ नवु मंत्रिमंडल
➡ शॉर्टकट ट्रिक्स
👉🏻 http://www.marugujarats.com/2017/03/gpscpsitalati-bank-and-all-competitive.html

👉🏻 *7359635960 तमारा ग्रुप माँ एड करो अने लेटेस्ट माहिती मेळवो*

Happy Holi

Tuesday, March 14, 2017

Kahana

Check out this blog "Khana Khane ke Bad Galati se bhi Na Kare ye Five kam.. Varna Aapki Tabiyad par Asar pad Sakti hai..Read full Report clik 


Pragna


Not

(Please Forward without Editing, if u wish)

ફરી પાછું આવતી કાલે સવાર ઉગાડવા માટે પોતે સક્ષમ છે, એવી સાબિતીઓ આપવા સૂરજ તૈયાર થઇ જશે.

બે ત્રણ જાતની સહેજ વપરાયેલી બોલ-પેન, આકૃતિઓ દોરવા માટે છોલી છોલીને તૈયાર કરેલી પેન્સિલ અને આખું વર્ષ કાળી મજૂરી કરીને ટ્રેઇન થયેલા ટેરવાંઓ શિસ્તબદ્ધ રીતે કંપાસની અંદર ગોઠવાઈ જશે.

જાણે ઉત્તરવહીઓ વાંચીને વિધાતા લેખ લખવાના હોય એવું માનીને  વિદ્યાર્થીઓ પોતાની અંદર ઠાંસી ઠાંસીને  ભરેલી માહિતીઓને કાગળના ખોળામાં મૂકી દેશે.

પરીક્ષા એટલે ફક્ત તમને મળેલી માહિતીની સાબિતી આપવાની પ્રથા. એથી વિશેષ કશું જ નહિ.

પરીક્ષા ખંડની બારીમાંથી બહાર જુઓ. પ્રશ્નપત્રના લંબચોરસ કાગળની બહાર એક વિશાળ દુનિયા હાથ ફેલાવીને તમને આવકારી રહી છે જેને તમારા માર્કસ કે ટકાવારી સાથે કોઈ જ નિસ્બત નથી. તેને ફક્ત તમારા અભિગમ સાથે નિસ્બત છે.

વિદ્યાર્થીની આવડતને માપી શકે એવું કોઈ પ્રશ્નપત્ર આજ સુધી બન્યું નથી. દુનિયાની કોઈ પણ લાલ પેન તમારામાં રહેલી આવડતની ફરતે લાલ વર્તુળ કરી શકે એટલી સક્ષમ નથી.

બહારની દુનિયામાં ખોદકામ ચાલુ હોવાથી તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યનો રસ્તો ‘ટેમ્પરરી’ પ્રશ્નપત્રમાંથી થઈને પસાર થાય છે.  પરીક્ષા એ તમારા ભવિષ્ય સુધી લઇ જતા રસ્તામાં આવેલું એક ડાયવર્ઝન છે.

નિશાળના દરવાજાની પેલે પાર રહેલા દરેક રસ્તાઓ તમારા છે.
ભવિષ્યમાં જયારે તમે સફળતાના વિશાળ દરવાજામાંથી પસાર થતા હશો, ત્યારે ત્યાં કોઈ ગેટકીપર ઊભો નહિ હોય જે ટીકીટની જેમ તમારા માર્કશીટ ચેક કરે.

આ દુનિયામાં ઘણું બધું બિનશરતી છે.  મમ્મીનું વ્હાલ, પપ્પાનો પ્રેમ, તમને રમવા બોલાવતું મેદાન અને મેદાનમાં રહેલા ખુલ્લા દિલના મિત્રો. પરીક્ષાનું પરિણામ આમાંથી એક પણ વસ્તુને અસર નહિ કરે.
પરીક્ષા એક અવસર છે મમ્મીના વ્હાલને એનકેશ કરવાનો. મિત્રોની નજીક આવવાનો. પોતાની અંદર રહેલા ડરને કોઈ પણ જાતના ઓપ્શન વિના પ્રશ્નપત્રના કાગળ ઉપર છોડી દેવાનો.

લક્ષ્મીજી ચાંદલો કરવા આવશે ત્યારે તેઓ તમારા માર્કશીટની ઝેરોક્ષ માંગશે નહિ. નિશાળની બહાર મળનારી સફળતાનો મિજાજ અલગ હોય છે.  તેને ન તો તમારી માર્કશીટ યાદ હોય છે, ન તો તમારા ગ્રેડ્સ.
જિંદગીને વ્હાલ કરવાની પરમીશન લેવા માટે પરીક્ષામાં પાસ થવું જરૂરી નથી. તમારા જીવતરની કિંમત ઉત્તરવહીઓમાં રહેલા માર્કસ કરતા અનેકગણી વધારે છે.      

: ડૉ.નિમિત ઓઝા


Link

http://www.kjparmar.in/2017/03/morbi-morning-time-school-babat-latest.html


Jano

શિક્ષકોનું બહારવટું – શાહબુદ્દીન રાઠોડ

એક વાર શિક્ષક-મિત્રો સૌ ચર્ચાએ ચડ્યા. સર્વશ્રી શાહ, શુક્લ અને સાકરિયા, દોશી, દક્ષિણી અને દવે-જોષી, જાની અને મુલતાની – રાઠોડ, રાણા, ચૌહાણ અને પઠાણ તેમ જ અન્ય શિક્ષક-મિત્રો, જિલ્લામાંથી આવેલા નિરીક્ષકો સૌ એવા ચર્ચાએ ચઢ્યા કે બપોરના ભોજન માટે વારંવાર વિનંતી કરવા છતાં કોઈ મંચ છોડતા નહોતા.

દોશીસાહેબે કહ્યું : ‘ભારતનું ભાવિ વર્ગખંડોમાં આકાર લઈ રહ્યું છે. દેશના ભાવિ નાગરિકોને ઘડવાનું દુષ્કર કાર્ય આપણે કરી રહ્યા છીએ, છતાં સમાજમાં આપણું જોઈએ તેવું માન નથી, સન્માન નથી, સ્થાન નથી. આપણે નીકળીએ ત્યારે વાલીઓ અદબથી ઊભા નથી થઈ જતાં. આ પરિસ્થિતિ શોચનીય છે, વિચારણીય છે.’ શ્રી સાકરિયા સાહેબે કહ્યું : ‘સન્માન એ વ્યક્તિની યોગ્યતા પ્રમાણે આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે કે એ મેળવી લેવું પડે છે ? આ મુદ્દો સ્પષ્ટ થાય તો વધુ સારું.’ તરત જ શિક્ષકો બે વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયા. એક વર્ગે કહ્યું : ‘જો આપણામાં લાયકાત હશે તો સન્માન આપોઆપ મળી જશે. “માનવતાનું કાર્ય કરતાં કીર્તિ એ આવી પડેલી આપત્તિ છે.” આવું ડોકટર આલ્બર્ટ સ્વાઈટ્ઝર કહેતા.’ જ્યારે બીજા વર્ગની એવી દલીલ હતી, ‘માગ્યા વગર મા પણ પીરસતી નથી, માટે સમાજ સન્માન આપશે એવી વ્યર્થ આશામાં જીવવા કરતાં કર્મવીરની જેમ મેળવી લેવા પ્રબળ પુરુષાર્થ કરવો.’

શ્રી ઠાકરસાહેબે કહ્યું : ‘પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જો સન્માન ન મળે તો ? તો શું કરવું ?’ અને અચાનક ઊભા થઈ શ્રી રાણાસાહેબે કહ્યું : ‘બહારવટે ચડવું.’ રાણાસાહેબના ચહેરા ફરતું તેમનું વર્તુળ જોવા સૌ પ્રયાસ કરવા માંડ્યા. આવેશમાં અને વીરરસના સંચારને લઈ રાણાસાહેબનું અંગ ધ્રૂજવા લાગ્યું. તેમણે કહ્યું : ‘બહારવટે ચડવું ! પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે સ્વમાનનો ભંગ થતો ત્યારે વીર પુરુષો બહાર રહી વટ રાખતા, જેથી બહારવટિયા કહેવાતા. આપણે પણ આપણા માનને ખાતર, સ્થાનને ખાતર બહારવટે ચડવું.’ સમગ્ર શિક્ષણજગત માટે આ વિચાર ક્રાંતિકારી હતો, જલદ હતો, પોતાની અને સમાજની ઊંઘ ઉડાડી દે તેવો હતો. નવી ભરતી થઈ હોય તેવા યુવાન શિક્ષકો પોતાનું શૌર્ય અને પરાક્રમ દાખવવા થનગની ઊઠ્યા. અમુકે શોર મચાવ્યો, ‘બહારવટે ચડવું ! બહારવટે ચડવું !’ અમુક ખંધા અનુભવી શિક્ષકોએ બહારવટે ચડી, લૂંટ ચલાવી, જો માત્ર સંપત્તિ જ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તે બહારવટે ચડ્યા વગર પણ કઈ-કઈ રીતે સહેલાઈથી મેળવી શકાય તેવા ટૂંકા રસ્તા સૂચવ્યા, પરંતુ એ માન્ય રહ્યા નહિ. પરંતુ નિષ્ઠાવાન, બુદ્ધિમાન ગણાતા દવેસાહેબ જેવાની વાત વિચારવામાં આવી. દવેસાહેબે કહ્યું : ‘હક્ક-રજાઓ વ્યર્થ જાય તે પહેલાં મેળવી લ્યો. પ્રાયોગિક ધોરણે બહારવટાનો પ્રાથમિક અનુભવ પ્રાપ્ત કરો અને એમાં જો સફળતા મળે તો જ કાયમી ધોરણે બહારવટું અપનાવવું, નહિતર નહિ.’ શ્રી દવેસાહેબની વાત સૌને વાજબી લાગી. જેને જે પ્રકારની રજા પ્રાપ્ત હોય તે પ્રમાણે રજા-રિપોર્ટો ભરવાનું નક્કી થયું અને પ્રથમ બહારવટાનો અનુભવ મેળવી પછી જ અંતિમ નિર્ણય લેવો એવું સર્વાનુમતે નક્કી થયું.

બીજે દિવસે સૌએ ગૌરવભેર શાળામાં પ્રવેશ કર્યો, વિધિસર રજા-રિપોર્ટો રજૂ કર્યા અને શાળાનો ત્યાગ કરી સૌ ચાલી નીકળ્યા અને પહોંચ્યા બજારમાં. બજારમાંથી પ્રાથમિક ખરીદીનું મહત્વનું કાર્ય સૌ પ્રથમ પૂર્ણ કરવાનું હતું તેનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો. શાહીના બ્લ્યુ, લાલ અને લીલા રંગના ખડિયા ખરીદ્યા. મહત્વની બાબત હોય તો જ લાલ શાહીનો ઉપયોગ કરવો અને જે મંજૂર કરવામાં આવે ત્યાં લીલી શાહીથી લખવું – આમ નક્કી થયું. પચીસ ઘા કાગળની ખરીદી થઈ. ઉપરાંત ફૂટપટ્ટીઓ, પેન્સિલો, રબ્બરો, પેનો અને બોલપેનો, ફાઈલો અને થોડાં પુસ્તકો ખરીદવામાં આવ્યાં. રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીભાઈના ‘સોરઠી બહારવટિયા’ અને ‘ દરિયાપારના બહારવટિયા’ વગેરે પુસ્તકો જે મળ્યાં તે લેવામાં આવ્યાં. અસલ કાઠિયાવાડી દોહાસંગ્રહ અને શૌર્યગીતોના સંગ્રહો વસાવવામાં આવ્યા. આટલી સામગ્રીથી સજ્જ થઈ અર્ધી-અર્ધી ચા પીને સૌએ વનવગડાની વાટ લીધી. ‘ચાલ્યો ઘોર રજનીમાં ચાલ્યો, માર્ગ જ્યોતિ અનુપમ ઝાલ્યો’ – આવું ગુજરાતીના શિક્ષક શ્રી બાબરિયાએ ગાયું. બાંડિયાવેલીના રસ્તે પ્રયાણ કરતાં સૌ માંડવામાં આવી પહોંચ્યા. મહાનદીના કાંઠે ભેખડો જોઈ આચાર્ય શ્રી રાઠોડે કહ્યું : ‘બહારવટિયાને રહેવાને અનુકૂળ એવા ભયાનક સ્થાનમાં આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ.’ એટલે નદીના કાંઠે બગલા બેસે એમ શ્વેત વસ્ત્રોમાં શોભતો શિક્ષક-સમુદાય બેસી ગયો.

ચોકસાઈ એ જીવનમાં સ્વીકારવા જેવો સદગુણ છે, માટે આપણે પ્રત્યેક કાર્ય ચોકસાઈપૂર્વક કરવું – આમ વિચારી કાર્યના પ્રારંભમાં બે-ત્રણ ઘા કાગળ વાપરી નાખવામાં આવ્યા. અનેક પ્રકારનાં પત્રકો બનાવવામાં આવ્યાં. ઉદાહરણ રૂપે એક પત્રક નંબર ‘અ’ – એક અનુક્રમ નંબર, ઘટનાસ્થળ, લૂંટમાં મેળવેલ માલ – ‘આ’ ખાનાનાં પાછાં બે પેટા ખાનાં – રોકડ અને દાગીના, લૂંટમાં બતાવેલ પરાક્રમ, લૂંટનો માલ ખરીદનારની સહી, લૂંટનો માલ વેચનારની સહી અને છેલ્લું ખાનું રિમાર્કનું. કોઈએ સૂચન કર્યું, ‘ત્રણ ઠેકાણેથી ટેન્ડર લઈ કોઈ પણ કાર્ય કરવું, જેથી ઑડિટ ઓબ્જેક્શનની તકલીફ ન રહે.’

પત્રકોનું કાર્ય પૂર્ણતાએ પહોંચ્યા પછી જુદી જુદી સમિતિઓની રચના કરવામાં આવી. સૌ પ્રથમ શસ્ત્ર-સમિતિનું નિર્માણ થયું. તેના પ્રમુખ અને મંત્રી નિમાઈ ગયા. સાથે નોંધ કરવામાં આવી : ‘હાલ તુરત આપણે દંડા, સોટીઓ, લાઠીઓ, ચાકુ તેમ જ ગડદિયાથી કામ ચલાવવું, પરંતુ આર્થિક સધ્ધરતા પ્રાપ્ત થતાં જાનહાનિ કરી શકાય એ કક્ષાનાં હિંસક શસ્ત્રો પણ વસાવી લેવાં, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય સભામાં સર્વાનુમતે ઠરાવ પસાર થયા પછી પ્રમુખશ્રીની મંજૂરી પછી થશે.’ ત્યાર બાદ અન્વેષણ-સમિતિની નિમણૂક થઈ, જેનું કાર્યક્ષેત્ર હતું ક્યાં-ક્યાં લૂંટ કરવા જેવી છે, ક્યાં ધાડ પાડવામાં ઓછું જોખમ રહેલું છે તેની તપાસ કરવી અને અહેવાલ કારોબારીમાં રજૂ કરવો. તેના હોદ્દેદારો પણ નિમાઈ ચૂક્યા. હવે રચના થઈ લલકાર-સમિતિની, જે યુદ્ધ જેવા પ્રસંગો આવી પડે તો શૌર્યગીતો ગાઈ, વીરરસના દુહાઓ રજૂ કરી, સૌમાં જોમ અને જુસ્સો જગાવે. આ સમિતિનું કાર્ય અને હોદ્દેદારોની નિમણૂકની કાર્યવાહી પૂરી થઈ. વ્યાયામ-શિક્ષક શ્રી પઠાણના સૂચનથી એક શિસ્ત-સમિતિની રચના કરવામાં આવી. સમગ્ર યુદ્ધનું સંચાલન શિસ્તબદ્ધ રીતે થાય તેની જવાબદારી તેમને અને શ્રી મોથલિયાને સોંપવામાં આવી. યુદ્ધપ્રસંગે શિક્ષકગણની આગેવાનીનું સુકાન આચાર્ય શ્રી રાઠોડે સંભાળવું અને તેમને અચાનક ક્યાંક કાર્યક્રમ નિમિત્તે જવાનું થાય તો આગેવાની શ્રી મુલતાનીએ લેવી તેમ નક્કી થયું. જો કે યુદ્ધના સમયમાં કોઈએ રજા લેવી નહીં એવું પણ સાથે નક્કી થયું, છતાં જરૂરિયાત ઊભી થાય તો ધોરણોસરની કાર્યવાહી કરવી એવી જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી. ઉતારા અને ભોજન-સમિતિઓની પણ રચના થઈ અને આવા કપરા કાળમાં તેમણે પણ પોતાનાં સ્થાનો સંભાળી લીધા.

અન્વેષણ-સમિતિના કન્વીનર શ્રી સી.બી. ઠાકરે સમાચાર આપ્યા કે અહીંથી એક જાન પસાર થવાની છે. તેમની પાસે કેટલી સંપત્તિ અને આભૂષણો છે તે અન્વેષણનાં પૂરતાં સાધનો પ્રાપ્ત નહિ હોવાથી જાણી શકાયું નથી, છતાં આપણી અપેક્ષાઓથી વધુ જરૂર હશે એવું કહ્યા વગર હું રહી શકું તેમ નથી. અન્વેષણ-સમિતિના રિપોર્ટ પર ગંભીરતાથી ચર્ચાવિચારણા થઈ. જાન પર ધાડ પાડવાનો અને લૂંટ ચલાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. તમામ સમિતિઓ કાર્યરત બની ગઈ. વ્યાયામ-શિક્ષક પઠાણે યુદ્ધની પૂર્વતૈયારી રૂપે જે કવાયત કરાવી તેમાં જ મોટા ભાગના શિક્ષક-મિત્રો થાકી રહ્યા, છતાં ફરજમાં અડગ રહ્યા. શ્રી બાબરિયાએ બુલંદ અવાજે ‘સૌ ચલો જીતવા જંગ બ્યૂગલો વાગે, યાહોમ કરીને પડો ફતેહ આગે’ ગીત લલકાર્યું. આચાર્યશ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડે શિક્ષકગણનું સેનાપતિપદ સંભાળ્યું અને સૌ નીકળી પડ્યા. આ તરફથી શિક્ષક-સમાજ અને સામેથી આવતી જાન સામસામાં આવી ગયાં. આચાર્યશ્રીએ બુલંદ અવાજે પડકાર કર્યો : ‘ખબરદાર, જ્યાં છો ત્યાં જ ઊભા રહેજો. અહીં ભીષણ રક્તપાત થશે, સ્ત્રીઓના આક્રંદ અને બાળકોનાં રુદનથી વાતાવરણ કરુણ બની જશે. આ સ્થિતિ સહી લેવી એ અમારા માટે અસહ્ય હોવાથી હું આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે આ સમસ્યાનું નિરાકરણ મંત્રણાના મેજ પર થાય. આ હત્યાકાંડ રોકવા શાંતિભર્યા માર્ગો પણ છે જ. વાટાઘાટોનાં દ્વાર પણ ખુલ્લાં છે જ, પરંતુ આ બધું આપના સાનુકૂળ પ્રતિભાવ પર આધાર રાખે છે.’

જાનવાળા આચાર્યશ્રીના નિરર્થક લંબાણભર્યા પ્રવચનમાં કંઈ સમજ્યા નહિ – માત્ર આટલું જ સમજ્યા કે ‘આ છે કોઈ ફંડફાળો ઉઘરાવવાવાળા, પણ આમ વગડામાં દુ:ખી કેમ થાય છે તે સમજાતું નથી.’ જાનવાળાની વાતો સાંભળી આચાર્યશ્રીએ કાયમની ટેવ પ્રમાણે કહ્યું : ‘બંધ કરો અવાજ અને શાંતિપૂર્વક હું પૂછું તે પ્રશ્નો સાંભળી તેના પ્રત્યુત્તર આપો’

પ્રશ્ન પહેલો : તમારી સાથે સામનો કરી શકે તેવા હથિયારધારી વોળાવિયા કેટલા ?
પ્રશ્ન બીજો : તમે ક્યાંથી નીકળ્યા છો ?
પ્રશ્ન ત્રીજો : તમે ક્યાં જવાના છો ?
પ્રશ્ન ચોથો : તમારી પાસે રોકડ અને દાગીના કેટલાં છે ?
પ્રશ્ન પાંચમો : તમે કુલ કેટલાં માણસો છો ?

જાનવાળા કહે, ‘કોક નાટક કંપનીવાળા રમતે ચડી ગયા લાગે છે.’ સામતુભાબાપુએ બંદૂક કાઢી, કાર્ટિસ ચડાવ્યા અને પડકાર કર્યો : ‘અલ્યા કોણ છો ?’ જવાબમાં સૌ સમિતિના હોદ્દેદારોનાં રાજીનામાં આવી ગયાં. આચાર્યશ્રીએ ગૌરવભેર કહ્યું : ‘હાલ તુરત આપણે માનભેર આ અભિયાન મુલતવી રાખીએ છીએ.’ શ્રી પઠાણે આદેશ આપ્યો : ‘પીછે મુડેગા… પીછે મુડ..’ સૌ ફરી ગયા અને પાછા તળાવને કાંઠે આવી પહોંચ્યા. તાત્કાલિક સામાન્ય સભાની મિટિંગ યોજવામાં આવી અને આચાર્યશ્રી રાઠોડે રજૂઆત કરી : ‘આ સમગ્ર વ્યવસાયનું નિરીક્ષણ કરી, પૃથક્કરણ કરી, પ્રત્યક્ષ અનુભવ પ્રાપ્ત કરી, વિશ્લેષણ કર્યા બાદ એવું જણાય છે કે આ વ્યવસાય આપણી ચિત્તવૃત્તિને પ્રતિકૂળ હોવાથી ત્યાજ્ય છે.’ સ્ટેશનરી સૌએ વહેંચી લીધી અને પુસ્તકો શાળાની લાઈબ્રેરીમાં ભેટ આપી સૌ રજા-રિપોર્ટ કૅન્સલ કરી, શિક્ષણ-કાર્યમાં લાગી ગયા.