આભાર સહ નિવેદન

મારા આ બ્લોક માં મુકવામાં આવેલ માહિતી સંકલિત છે જે માટે મારા તમામ કર્મયોગી શિક્ષકો અને શિક્ષણ ને સરળ તથા સર્વલક્ષી બનાવવા મહેનત કરતા તમામ ને તે માટે સહ હર્દય થી આભાર. આ બ્લોક માં મને ગમેલ અને ઉપયોગી લાગેલ માહિતી નો સંગ્રહ કરેલ છે .જેથી એંક જ સ્થળે સરળતાથી મીહતી મેળવી શકાય.॥

Tuesday, November 28, 2017

Tlm

*शिक्षक ग्रान्ट मा TLM बनाववा उपयोगी*
⬇⬇
*धोरण-5-6-7-8 मा कया कया TLM बनावी शकाय तेनी यादी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/11/std-5-6-7-8-shixako-ni-grant-mathi-tlm.html?m=1
⬇⬇ 
*धोरण-3-4 मा कया कया TLM बनावी शकाय तेनी यादी* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/11/std-3-4-shixako-ni-grant-mathi-tlm.html?m=1
⬇⬇
*धोरण-1-2 मा कया कया TLM बनावी शकाय तेनी यादी तथा तैयार खरीद करवा होय तो संपर्क नंबर* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/11/std-1-2-shixako-ni-grant-mathi-tlm.html?m=1
⬇⬇
*चार भाषा मा 1-100 संख्याज्ञान पीडीएफ तथा जीपीइजी* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/char-bhasha-ma-sankhya-gyan-create-by.html?m=1
⬇⬇ 
*रेखा, रेखाखंड अने किरण नी समजुति नो चार्ट* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/ganit-rekha-rekhakand-ane-kiran-card-by.html?m=1
⬇⬇
*परिमिती अने क्षेत्रफल नी समजुति नो चार्ट* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/parimiti-ane-xetrafal-ganit-std-5-by.html?m=1
⬇⬇
*विभाजन नी चावीओ नी समजुति नो चार्ट* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/ganit-std-5-vibhajyata-ni-chavi-by.html?m=1
⬇⬇
*गुजराती शब्दकोशनो उपयोग सरळता थी करवा माटे धोरण-6 ना पाठ्यपुस्तक नु आ पेज सेव करी लो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/gujrati-shabdkosh-no-upayog-karva-ni.html?m=1
⬇⬇⬇⬇⬇
*फिक्स पगार कर्मचारियों बाबत महत्वपूर्ण- 18-1-2017 ना परिपत्र मुजब पगार ना लाभ नही मले तेथी इजाफा मळवापात्र नथी ते बाबत परिपत्र तारीख - 24-11-2017 तमाम ने वांचवालायक* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.in/2017/11/fix-pagar-karmchario-na-pagar-babat.html?m=1

Friday, November 24, 2017

Pdf khajano

http://www.dkdave.in/PDF-Materials/

💁🏻‍♂pdf No ખજાનો

👉🏿બધા જ વિષયો એક ક્લિક મા

👉🏿most Open this link

👉🏿enjoy & Best of luck

Wednesday, November 1, 2017

Suchana

*💥🌐CBSE બોર્ડ માં પણ ગુજરાત બોર્ડની જેમ માર્કશીટ સરંડર નો નિયમ અમલી*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/11/cbse-board-ma-pan-gujarat-board-ni-jem.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥🌐પીએફ ના નિયમોમાં થયો આ મોટો બદલાવ*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/10/pf-na-niymo-ma-thayo-aa-moto-badlav.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*💥🌐फिक्स पगार कर्मचारियों बाबत - पगार वधारो ओछो आपेल छे ते अंगे गुजरात राज्य शैक्षणिक संघ संकलन समिति नो लेटर तारीख- 30-10-2017*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/10/fix-pagar-karmchario-na-pagar-ma.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*📚💥ડાઉનલોડ કરો બેસ્ટ અંગ્રેજી ગ્રામર માટેની પીડીએફ બુક :- તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે મહત્વની*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/11/download-best-english-grammar-pdf-book.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*📚💥ડાઉનલોડ કરો બેસ્ટ સંસ્કૃત ગ્રામર માટેની પીડીએફ બુક :- તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે મહત્વની*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/11/download-best-sanskrit-grammar-pdf-book.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*📚💥ડાઉનલોડ કરો બેસ્ટ હિન્દી ગ્રામર માટેની પીડીએફ બુક :- તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે મહત્વની*
✍🏻http://www.edumasti.in/2017/11/download-best-hindi-grammar-pdf-book.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Tuesday, October 31, 2017

Retioncard

📋 *રેશન-કાર્ડમાં તમારું નામ ઓનલાઈન શોધો* 📋
*- તમારા ઘરના સભ્યોના નામ અને વિગત*
*- તમારો રેશન-કાર્ડ નંબર ઓનલાઈન જાણો 2 મિનીટમાં*
*- ગુમ થયેલ રેશન-કાર્ડ ના નંબર જાણો*
*- તમારા ગામની APL/BPL રેશન-કાર્ડ યાદી જુઓ*
*- ક્લીક કરો નીચેની બ્લુ લીંક અને સંપૂર્ણ માહિતી જાણો વિગતવાર*

https://goo.gl/qXnm2A

*- શેર કરો તમામ સુધી*

Monday, October 30, 2017

Suchana

*प्राथमिक शिक्षकों ना पगार तथा भथ्थाओनी निभावग्रान्ट माहे ऑक्टोबर-17 पेइड नवेम्बर-17 बाबत तारीख-  25-10-2017* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/10/october-paid-novemberpagargrantbabatlat.html?m=1
⬇⬇
*ऑजस वेबसाइट पर तमारु रजीस्ट्रेशन बाकी होय तो करी लो- पोतानी विगतो वारंवार भरवी ना पडे तथा अरजी झडपथी थाय* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/10/tamaru-ojas-website-par-online.html?m=1
⬇⬇
*TET-1 परीक्षा माटे ऑनलाइन फोर्म भरवा* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/10/tet-1-online-application-start-2017-at.html?m=1
⬇⬇
*1% DA वधारा ना त्रण महिनाना पुरवणीबील नो तैयार कोठो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.in/2017/10/1-da-vadhara-mujab-pagar-ma-vadharo.html?m=1
⬇⬇
*NAS- 2017 परीक्षानी तारीख तथा ता-12-11-2017 ने रविवारे शाळाओ चालू राखवा बाबत परिपत्र तारीख-11-10-2017* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/10/nas-2017-na-lidhe-date-12-11-2017-ne.html?m=1
⬇⬇
*NAS धोरण-3,5,8 ना तमाम विषय ना नमूना रुप पेपर डाउनलोड करो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/08/nasexam-35ane8-all-sub-questions-paper.html?m=1
⬇⬇
*NAS धोरण-8 माटे खास- तालीम मा बनावेल प्रश्नों नी महत्वपूर्ण PDF फाइल डाउनलोड करो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/08/std-8-nas-exam-most-imp-prasno-ni-pdf.html?m=1
⬇⬇
*जीवन शिक्षण 1998 थी 2017 सुधीना डाउनलोड करो* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/07/all-jivan-shixan-download-useful-for.html?m=1

Sunday, October 29, 2017

Chutani

🖥 *ચુંટણી પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગી વિડીયો ગાઈડ* 🖥
- પ્રિસાઈડિંગ અને પોલિંગ ઓફિસરોને ઉપયોગી વિડીયો
- EVM, VVPAT, પત્રકો, ફોર્મસ, કવર, અન્ય સાહિત્ય, EVM સિલ, મોક પોલ, મતદાન મથક સેટઅપ, પોલિંગ એજન્ટની નિમણૂંક, મતદાર કામગીરી, ખાસ પરિસ્થિતિ, પેકેટ ગોઠવવા, સાહિત્ય સોપવું.
- A to Z તમામ માહિતી વિડીયો સાથે ત્રણ ભાષામાં- ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી.
- પોસ્ટ પર જવા માટે નીચેની લીંક પર ક્લીક કરો

https://goo.gl/REUXpf

🙏🏼 *તમામ સરકારી કર્મચારી સુધી આ પોસ્ટ પહોચાડો. જેથી ચુંટણી પ્રક્રીયા તેમના માટે સરળ રહે.*

Thursday, October 26, 2017

Kard

*इंग्लिश मिडियम ना बालकों तथा KG-1,2 ना बालकों ने सरळता थी गुजराती शीखववा उपयोगी*
*बळवंतभाइ द्वारा सघन मेहनत थी बनावेल कार्ड वधु बालकों सुधी पहोंचे तेवो प्रयत्न*
⬇ ⬇
*कदम शब्द चित्र कार्ड 1 थी 11 माटे* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/kadam-1-11-shabd-chitra-card.html?m=1
⬇ ⬇
*शब्द चित्र कार्ड  पगला 1 थी 10 माटे* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/pagalu-1-10-shabd-chitra-card.html?m=1
⬇ ⬇
*कदम शब्द  कार्ड 1 थी 11 माटे* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/shabd-card-kadam-1-11-upcharatmak-varg.html?m=1
⬇ ⬇
*शब्द कार्ड पगला 1 थी 10 माटे* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/shabd-card-pagalu-1-10-upcharatmak-varg.html?m=1
⬇ ⬇
*वांचन विकास कार्ड.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/vachan-vikas-card-upcharatmak-varg-ma.html?m=1
⬇ ⬇
*जोडाक्षर माटे उपयोगी कार्ड.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/jodaxaro-na-shabd-card-upcharatmak-varg.html?m=1
⬇ ⬇
*इंग्लिश शीखववा माटे कार्ड.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/english-mate-upayogi-card-by-balvantbhai.html?m=1
⬇ ⬇
*बालकों ने गणित मा वधु मुश्केली पडेछे जेथी सघन मेहनत थी बनावेल पगला कार्ड- 1-11* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/07/upcharatmak-varg-ganit-pagala-1-11-by.html?m=1
⬇⬇
*धोरण -1 नी 1990 नी पगलावाळी पीडीऐफ फाइल डाउनलोड करो - तमाम माटे उपयोगी* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/03/std-1-year-1990-gujarati-book.html?m=1
⬇⬇
*जरूर होय तेमने मोकलो*

Sunday, September 10, 2017

Parinam patrak

💥 *ધોરણ 6 થી 8 નું પરિણામ પત્રક ડાઉનલોડ કરો Excel ફાઈલમાં.*

★ રચનાત્મક મૂલ્યાંકન
★વ્યક્તિત્વ વિકાસ
★પરિણામ પત્રક - ક
★પ્રગતિ પત્રક

```નીચેની લિંક પર ક્લિક કરી હમણાં જ ડાઉનલોડ કરો.```

✍🏻http://www.edumasti.in/2017/09/parinam-patrak-std-6-to-8v-50-in-excel.html

➖〰➖〰➖〰➖〰➖〰
*👉🏼અમારા Telegram ગ્રુપમાં જોડાવા આ લિંક પર ક્લિક કરો*
https://t.me/joinchat/AAAAAEQR462lOOvhVplj5Q

*👉🏼 તમામ શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે 9898418858 ન.તમારા Whatsapp ગ્રુપમાં એડ કરો*

Wednesday, August 30, 2017

Ramakada

*નકામી વસ્તુઓમાંથી વિજ્ઞાનના રમકડા બનાવો તમારા ઘરે જ*
- જુઓ રમકડા બનાવવા માટેના ફોટાઓ, વિડીયો અને એપ
- સાથે વિજ્ઞાનની PDF ફાઈલોનો ખજાનો.
- માત્ર એક જ ક્લીકમાં...

->>> https://goo.gl/VraDg3

તમામ શિક્ષકોને અવશ્ય ફોરવર્ડ કરો.

Sutro

शौचालयों स्वच्छता के नारे -

ये शौचालयों के नारें  है जो बिलकुल नये

है- सभी को एकबार जरुर सुनाओ ।।

××××××××××××××××××××××

  

घर मै फ्रिज है घर मै टी बी
  शौच को बाहर जाती बीबी
×××××××××××××××××××××××

सौ बीघा है घर मै खेती
बाहर शौच को जाती बेटी
×××××××××××××××××××
  

घर बनवाया कितना सुंदर
शौचालय ना घर के अंदर
××××××××××××××××××
  

लाखों के पहनें है गहने
बाहर शौच को जाती बहने
×××××××××××××××××××
  

घर मै बहू करे मर्यादा
बाहर बदन दिखाये आधा
×××××××××××××××××××

शौचालय है शान हमारी
छू मंतर होती बीमारी
×××××××××××××××××××

गांव गांव की हालत ऐसी
बीच सडक पर बेटी बैठी
××××××××××××××××××××

गाॅव मै जब होता अँधियारा
महिला देखे सडक किनारा
×××××××××××××××××××××

शौचालय बन वालो भईया
शासन दे रही खूब रुपैया
×××××××××××××××××××

बाहर नही शौच को जाना
शौचालय अपना बनवाना
×××××××××××××××××××

बाहर शौच काम है गंदा
बंद करो ये मिलकर धंदा
×××××××××××××××××××××

करते काम सभी ये खोटा
जाव ना बाहर लेकर लोटा
××××××××××××××××

अपनी इज्जत आप बचाओ
नही शौच को बाहर जाओ
×××××××××××××××××

बाहर शौच है सोच पुरानी
बदल के लिखे दो नई कहानी
×××××××××××××××××××

रहन सहन घर का सब बदला
बाहर शौच ना जाना बदला
×××××××××××××××××××+

नई रजाई नया है गद्दा
बदला नही शौच का अडडा
××××××××××××××××××

बहू ब्याह कर घर मै लाये
पर शौचालय नही बनाये
××××××××÷×××××××××

सोच अभी है बही पुरानी
बाहर शौच जाये बहू रानी
×××××××××××××××××××

बैठी बीच सडक पर चाची
आया कोई उठी हगासी
××××××××××××××××××

घर मै आई नई फटफटिया
शौच कोई जाती बाहर बिटिया
×××××××××××××××××××××
  

शौचालय है बहुत जरूरी
पंचायत देती मंजूरी
×××××××××××××××××××

शौचालय तुम खुद बनवाओ
बाहर हजार रूपया पाओ
×××××××××××××××××

बारह हजार की मिलती राशि
फौरन खाते मै आ जाती
××××××××××××××××××××

पंचायत को देना खाता
आपका रूपया बैंक मै आता
×××××××××××××××××××
  

नही बीच मै कोई दलाल
छीन ना पाये कोई माल
×××××××××××××××××

जिसके घर मै बनी ना टट्टी
उससे सब कोई करना कट्टी
××××××××××××××××××
  

सबको शौक पडी गहनों की
बाहर इज्जत जाये बहनों की
×××××××××××××

Friday, August 25, 2017

Gujarati

*गुजराती छंद स्पेशल* 
*मित्रों तमारी समक्ष गुजराती छंद MP3 स्वरुपे - जे संगीतमयी रीते  बनाववा मां आवेला छे जे आपे क्यारे पण साम्भड्या नही होय तो जरूर डाउनलोड करो दरेक परीक्षा मा खुबज उपयोगी थसे*
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*दोहरो* ~ https://goo.gl/SXunRn
*चोपाया* ~ https://goo.gl/kjCKwP
*चोपाइ* ~ https://goo.gl/YqyB9L
*मनहर* ~ https://goo.gl/m7agN4
*पृथ्वी* ~ https://goo.gl/CTnvBR
*झूलना* ~ https://goo.gl/eiQwqb
*हरिगीत* ~ https://goo.gl/8K6Uwr
*वसंततिलका* ~ https://goo.gl/VKxgPM
*सवैया* ~ https://goo.gl/TB6j45
*सार्दुलविक्रीडित* ~ https://goo.gl/pTR2hZ
*मंदाक्रान्ता* ~ https://goo.gl/fkCK5B
*सीखरीणी* ~ https://goo.gl/hVoRWa
*अनुष्ठुप* ~ https://goo.gl/DBo1Dp
⬇⬇⬇⬇⬇⬇
*तमाम स्पर्धात्मक परीक्षा माटे उपयोगी - गुजराती व्याकरण इ बुकलेट डाउनलोड करो.* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/05/gujarati-vyakran-book-by-ksparmar.html?m=1
⬇⬇
*व्याकरण वृक्ष एक ज पेज मां* ⤵ ⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/activities-tree-of-vyakran.html
⬇⬇
*गुजराती हस्व इ ना जोडणी ना नियमो फक्त त्रण पेज* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/gujrati-jodani-mate-upayogi-harsva-e-na.html
⬇⬇
*गुजराती दीर्घ ई ना जोडणी ना नियमो फक्त त्रण पेज* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2015/12/gujrati-jodani-mate-upayogi-dirgd-e-na.html
⬇⬇
*गुजराती मां अनुस्वार क्यां मूकाय , क्यां न मूकाय तेना विशे महत्वपूर्ण पेज - तमाम शिक्षकमित्रो, विधार्थीओ माटे उपयोगी माहिती* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2016/11/gujarati-ma-anuswar-kya-mukay-kya-na.html?m=1
⬇⬇
*गुजराती छंद माटे शोर्ट महत्वपूर्ण विगत* ⤵⤵
http://www.pravinvankar.com/2017/06/gujrati-chhand-olakhva-ni-short-mahiti.html?m=1